photo
25.03.2022

Ochrona danych osobowych podstawą bezpiecznego funkcjonowania w sieci

Ochrona danych osobowych jako podstawowa forma kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw sprzyjających bezpiecznemu poruszaniu się w Internecie i korzystaniu z jego zasobów były tematem wystąpienia Marty Mikołajczyk, koordynatorki ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”, podczas seminarium pt. „Wpływ aktywności w Internecie na wizerunek ucznia w realnym świecie”.

Wydarzenie to odbyło się 24 marca 2022 r., a jego organizatorem był Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Seminarium zorganizowano dla nauczycieli realizujących program edukacyjny UODO, pedagogów oraz nauczycieli zainteresowanych tym tematem ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Marta Mikołajczyk wyjaśniła m.in., w jaki sposób, korzystając z sieci Internet, użytkownicy pozostawiają ślady swojej aktywności m.in. w postaci udostępniania danych na swój temat. To z takich informacji może powstać tzw. cyfrowy profil. Budując profil możliwego klienta, marketerzy, z myślą o potrzebach dostawców różnorakich dóbr i usług, próbują ustalić nawyki, zainteresowania, słabości i ważne momenty oraz cechy osobowości i cechy demograficzne użytkowników. Brokerzy danych wyodrębniają segmenty klientów odpowiadających określonym cechom lub przewidywanym zachowaniom. Na tej podstawie tworzą wąsko zdefiniowane kategorie profili użytkowników, np. w celu wyświetlenia im odpowiedniej reklamy.
Podczas wystąpienia koordynatorka programu edukacyjnego UODO omówiła również konsekwencje, jakie wynikają dla dzieci i młodzieży z nieumiejętnego posługiwania się danymi osobowymi, ale także wyzwania przed jakim stają rodzice i nauczyciele wraz z większą obecnością dzieci w środowisku cyfrowym i wzrastającą potrzebą skutecznej ochrony ich danych osobowych. Podkreśliła, jak ważne jest wspieranie najmłodszych w pierwszych kontaktach korzystania z Internetu i uświadamianie młodzieży, jakie mają prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez liczne podmioty, jakie wiążą się z tym zagrożenia w cyfrowej rzeczywistości oraz jaki to może mieć wpływ na ich przyszłość.
Jednocześnie zwróciła uwagę na potrzebę systematycznego zwiększania samodzielności dzieci w sprawach dotyczących ich prywatności adekwatnie do wieku i rozwijających się zdolności poznawczych dziecka. Nie chodzi tu tylko o wyjaśnienie kwestii spełnienia ciążących na administratorach obowiązków prawnych, ale o tworzenie przyjaznej dla dzieci procedury wyrażenia zgody, respektowanie praw przysługujących dzieciom (prawo wycofania zgody czy żądania usunięcia danych). Administratorzy powinni w przejrzysty sposób komunikować się z dziećmi (powinni zwracać uwagę, czy komunikaty kierowane do dzieci są dla nich zrozumiałe). Zachęciła także do zwracania uwagi na kwestie ochrony danych osobowych na co dzień, stosowania zasad higieny cyfrowej, organizacji praktycznych zajęć, ale przede wszystkim do świadomego korzystania z usług i treści cyfrowych, mediów społecznościowych i inteligentnych urządzeń oraz uważności w cyfrowym świecie. Pamiętajmy, że im bardziej jesteśmy aktywni w sieci, tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na ochronę danych osobowych.
Oprócz tematyki ochrony danych osobowych i prywatności, uczestnicy seminarium mogli poznać także i inne zagadnienia. Prelegenci m.in. omówili wpływ wirtualnej rzeczywistości na funkcjonowanie ucznia w szkole; wyjaśnili, jaką odpowiedzialność prawną mogą ponosić młodzi użytkownicy Internetu; a także wytłumaczyli, na czym polega kształtowanie wizerunku w sieci.
***
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który jest placówką samorządową, akredytowaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w programie edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-25
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2022-07-08 12:07:26
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2022-07-13 15:39:03