77. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 28.03.2023 r.

77. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 28.03.2023 r.

Podczas 77. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła list do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej w sprawie udostępniania danych do celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). W liście tym podkreślono istotne zagrożenia dla prywatności i ochrony danych, jakie stwarzają niektóre zmiany wprowadzone przez Radę, które umożliwiłyby podmiotom prywatnym, pod pewnymi warunkami, wzajemne udostępnianie danych osobowych do celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dotyczących "podejrzanych transakcji" oraz danych zgromadzonych w trakcie wykonywania obowiązków związanych z należytą starannością wobec klienta.

EROD wyraża poważne obawy co do zgodności z prawem, konieczności i proporcjonalności tych przepisów, które mogłyby skutkować przetwarzaniem danych na bardzo dużą skalę przez podmioty prywatne. Europejska Rada Ochrony Danych uważa, że zmiany nie określają odpowiednio warunków, w których takie przetwarzanie jest uzasadnione, oraz że nie zapewniają wystarczających zabezpieczeń, biorąc pod uwagę, że takie przetwarzanie mogłoby mieć znaczący wpływ na osoby fizyczne, jak np. wpisanie na czarną listę i wykluczenie z usług finansowych. Europejska Rada Ochrony Danych zaleca zatem współprawodawcom niewłączanie tych przepisów do ostatecznej wersji tekstu wniosku.

Agenda 77. posiedzenia plenarnego EROD

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-03-28
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-04-17 11:04:53
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-04-17 11:38:06