79. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 26.04.2023 r.

EROD przyjmuje ostateczną wersję Wytycznych w sprawie technologii rozpoznawania twarzy w dziedzinie egzekwowania prawa

26 kwietnia br., podczas 79. posiedzenia plenarnego, Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła, po konsultacjach publicznych, ostateczną wersję Wytycznych w sprawie technologii rozpoznawania twarzy w dziedzinie egzekwowania prawa. Wytyczne zawierają wskazówki dla unijnych i krajowych prawodawców, a także organów ścigania, dotyczące wdrażania i korzystania z systemów technologii rozpoznawania twarzy.

Wytyczne podkreślają między innymi, że narzędzia do rozpoznawania twarzy powinny być stosowane wyłącznie w ścisłej zgodności z dyrektywą 2016/680 (tzw. „dyrektywą policyjną”). Co więcej, takie narzędzia powinny być stosowane tylko wtedy, gdy jest to konieczne i proporcjonalne, jak określono w Karcie praw podstawowych. W Wytycznych EROD ponawia swój apel o wprowadzenie zakazu stosowania technologii rozpoznawania twarzy w niektórych przypadkach, o co wnioskowała we wspólnej opinii EROD i EIOD w sprawie wniosku dotyczącego aktu w sprawie sztucznej inteligencji.

Po konsultacjach publicznych Wytyczne zostały zaktualizowane i dodano do nich dalsze wyjaśnienia.

Agenda 79. posiedzenia plenarnego EROD

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-06-26
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-06-26 07:06:40
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-06-26 07:33:28