80. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 24.05.2023 r.

EROD wybiera nową Przewodniczącą i przyjmuje wytyczne w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych

Podczas 80. posiedzenia plenarnego, które odbyło się w dniach 24-25 maja br., Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) wybrała Anu Talus na stanowisko nowej Przewodniczącej EROD, większością 19 z 27 głosów, w dwóch turach.

Anu Talus, która zastąpi ustępującą Andreę Jelinek, jest przewodniczącą fińskiego organu nadzorczego, którą to funkcję będzie teraz łączyć z rolą Przewodniczącej EROD.

Europejska Rada Ochrony Danych wybrała również Irene Loizidou Nikolaidou (z cypryjskiego organu nadzorczego) na stanowisko nowej Wiceprzewodniczącej EROD, która zastąpi ustępującego Wiceprzewodniczącego Ventsislava Karadjova.

Drugi Wiceprzewodniczący EROD Aleid Wolfsen (z organu holenderskiego) został wybrany 15 maja 2019 r., jego kadencja zakończy się 15 maja 2024 r.

Dodatkowo, podczas posiedzenia EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych po przeprowadzeniu konsultacji publicznych. Wytyczne te mają na celu harmonizację metodologii stosowanej przez organy ochrony danych do obliczania kar i obejmują zharmonizowane „punkty wyjścia". Uwzględniono w nich trzy elementy: kategoryzację naruszeń ze względu na ich charakter, wagę naruszenia oraz obrót przedsiębiorstwa.

Wytyczne określają pięciostopniową metodologię, biorąc pod uwagę liczbę przypadków zachowań podlegających sankcjom, ewentualnie skutkujących wielokrotnymi naruszeniami; punkt wyjścia do obliczenia wysokości kary; czynniki obciążające lub łagodzące; przewidziane prawem maksymalne kwoty kar; oraz wymogi skuteczności, odstraszającego charakteru i proporcjonalności.

Po konsultacjach publicznych dodano załącznik z tabelą podsumowującą metodologię i dwoma przykładami praktycznego zastosowania. Jak wyjaśniono w przewodniku, tabela i przykłady służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i należy je czytać w połączeniu z Wytycznymi.

Wytyczne są ważnym uzupełnieniem ram, które Europejska Rada Ochrony Danych tworzy w celu zapewnienia skuteczniejszej współpracy między organami ochrony danych w sprawach transgranicznych, co jest strategicznym priorytetem EROD.

Również w wyniku konsultacji publicznych, Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła ostateczną wersję wytycznych w sprawie stosowania art. 65 ust. 1. lit. a RODO. Wytyczne mają na celu określenie głównych etapów procedury przewidzianej w art. 65 ust. 1 lit. a RODO i wyjaśnienie kompetencji Europejskiej Rady Ochrony Danych przy przyjmowaniu prawnie wiążącej decyzji na podstawie tego przepisu.

W wyniku konsultacji publicznych, do wytyczne zostały uzupełnione o dodatkowe wyjaśnienia, z uwzględnieniem ostatnich ustaleń, takich jak przyjęcie wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie stosowania art. 60 RODO oraz zmian w regulaminie EROD. Ponadto dodano streszczenie.

Agenda 80. posiedzenia plenarnego EROD

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-06-26
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-06-26 07:06:35
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-06-26 07:35:27