83. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 2.08.2023 r.

Podczas 83. posiedzenia plenarnego, 2 sierpnia br., Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła decyzję o rozstrzygnięciu sporu na podstawie art. 65 RODO, dotyczącą projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego w sprawie TikTok Technology Limited (TTL). Wiążąca decyzja dotyczy kwestii prawnych wynikających ze sprzeciwów wniesionych wobec projektu decyzji irlandzkiego organu, jako wiodącego organu nadzorczego w sprawie TTL. Wiążąca decyzja EROD zapewnia prawidłowe i spójne stosowanie RODO przez krajowe organy ochrony danych.

Irlandzki organ ochrony danych przyjął projekt decyzji po przeprowadzeniu postępowania w sprawie przetwarzania przez TTL danych osobowych zarejestrowanych użytkowników TikTok w wieku od 13 do 17 lat, a także niektórych kwestii dotyczących przetwarzania przez TTL danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat. Ponieważ nie osiągnięto porozumienia w sprawie sprzeciwów wniesionych przez organy nadzorcze, EROD została wezwana do rozstrzygnięcia sporu między organami w ciągu dwóch miesięcy.

W szczególności, w swojej wiążącej decyzji EROD rozstrzyga spór dotyczący tego, czy w ostatecznej decyzji irlandzkiego organu nadzorczego należy uwzględnić dodatkowe naruszenie zasady rzetelności oraz naruszenie ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych, w odniesieniu do weryfikacji wieku.

Wiodący organ nadzorczy przyjmuje swoją ostateczną decyzję, skierowaną do administratora, na podstawie wiążącej decyzji EROD, uwzględniając ocenę prawną EROD, najpóźniej miesiąc po notyfikowaniu przez EROD jej decyzji. EROD opublikuje jej decyzję na swojej stronie internetowej po tym, jak wiodący organ nadzorczy poinformuje administratora o swojej decyzji krajowej.

Więcej informacji na temat procedury z art. 65 można znaleźć w sekcji FAQ.

Agenda 83. posiedzenia plenarnego EROD

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-09-22
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2023-09-22 14:09:52
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2023-09-22 15:00:50