91. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 14.03.2024 r.

14 marca br., podczas 91. posiedzenia plenarnego, Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) zadecydowała o rozpoczęciu prac nad wytycznymi dotyczącymi trybu pilnego na podstawie art. 66 RODO. Artykuł ten umożliwia szybkie podjęcie działań, gdy istnieje pilna potrzeba ochrony praw osób, których dane dotyczą, w drodze odstępstwa od mechanizmu spójności. Wytyczne mają na celu uregulowanie praktycznych aspektów stosowania i wdrażania art. 66 RODO.

Członkowie posiedzenia zadecydowali również o rozpoczęciu prac nad dokumentem dotyczącym pakietu trzech nowych regulacji Komisji Europejskiej, tj. PSD 3, PSR, FiDA. Pakiet nowych regulacji ma na celu dalszy rozwój istniejących ram prawnych dotyczących dostępu do danych płatniczych i udostępniania tych danych. Natomiast dokument, nad którym EROD rozpoczyna prace, dotyczyć będzie w szczególności rozporządzenia PSR oraz rozporządzenia FIDA. Ogólnym celem tego dokumentu, jest podkreślenie wytycznych EROD dotyczących dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) oraz opinii już wydanych przez EIOD w tym zakresie, tak aby uniknąć niespójności z postanowieniami pakietu nowych regulacji.  

Członkowie posiedzenia plenarnego dyskutowali również o rozpoczęciu prac nad kryteriami weryfikacji wieku, przedłużeniu prac w zakresie wytycznych dotyczących art. 48 RODO oraz o odnowieniu statusu obserwatora EROD w Global Privacy Assembly. Podczas posiedzenia Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej przedstawiła wstępne wnioski z oceny RODO, przygotowane w wyniku przeprowadzonych przez Agencję badań.

Poruszono także kilka spraw organizacyjnych dotyczących rosnącej liczby wniosków o wydanie opinii na podstawie art. 64 ust. 2 RODO oraz powołania przedstawiciel EROD do grupy wysokiego szczebla ds. aktu o rynkach cyfrowych (DMA).

Podczas 91. posiedzenia plenarnego przedstawiono również statystyki dotyczące decyzji wydanych na podstawie art. 60 RODO oraz aktualizacje prac w odniesieniu do sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie jedenastu decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych, przyjętych na mocy dyrektywy 95/45/WE.

Agenda z 91. posiedzenia plenarnego znajduje się pod tym linkiem: https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/agenda/2024/edpb-plenary-meeting-14-march_en

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2024-04-18
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-04-18 14:04:28
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-04-18 14:21:02