Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24 listopada 2016 r.

Podnoszenie wiedzy ABI z różnych sektorów to jeden z priorytetów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), mając świadomość, że fachowa wiedza administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), a w przyszłości inspektorów ochrony danych, jest fundamentem, na którym zbudować można system skutecznej ochrony danych osobowych danej instytucji, wspiera ich kształcenie, m.in. organizując dedykowane im szkolenia. Pierwsze z nich odbyło się 28 czerwca 2016 r. w Biurze GIODO i skierowane było do osób sprawujących obecnie funkcję ABI w administracji publicznej.

Kolejne takie spotkanie, pt. „Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w uczelniach wyższych w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych”, odbędzie się 24 listopada 2016 r. w Warszawie. Jest ono adresowane do administratorów bezpieczeństwa informacji powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a także przepisy sektorowe dotyczące szkolnictwa wyższego przewidują liczne obowiązki dla uczelni i szkół wyższych związane z właściwym przetwarzaniem danych osobowych studentów, pracowników naukowych oraz osób współpracujących z uczelniami. Monitorowanie losów absolwentów, przyznawanie świadczeń pomocy materialnej, przeprowadzanie procedur doktorskich i habilitacyjnych, wprowadzanie danych do systemu POL-on czy zapewnianie dostępu do arkuszy egzaminacyjnych – to jedynie przykładowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych w codziennej działalności każdej uczelni wyższej.

Ponadto w związku z przyjęciem unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 r., niezbędne jest przygotowanie do realizacji nowych zadań, które ono wprowadza, nie tylko administratorów danych, lecz również ABI-ch (przyszłych inspektorów ochrony danych). Skoro bowiem rozporządzenie administratorów danych czyni podmiotami odpowiedzialnymi za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, to automatycznie rola i zadania wpierających ich w tym ABI (inspektorów ochrony danych) ulegną znacznej modyfikacji.

Podczas zaplanowanego na 24 listopada 2016 r. skierowanego do nich szkolenia eksperci z Biura GIODO przedstawią m.in. wpływ nowych przepisów o ochronie danych osobowych na wykonywanie funkcji ABI. Osobny blok tematyczny poświęcony zaś będzie przedyskutowaniu problemów związanych z wdrażaniem rozporządzenia na przykładach z praktyki administratorów bezpieczeństwa informacji na uczelniach wyższych.

2018-08-02 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-08-02
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-08-02 10:08:42
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2018-08-02 11:06:19

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-08-02
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-08-02 10:30:09