Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Szkolenie dla ABI z sektora medycznego, 1-2 marca 2017 r.

Przetwarzaniu danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi unijna reforma przepisów, poświęcone były zorganizowane przez GIODO szkolenia dla ABI z sektora medycznego.

„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze ochrony zdrowia w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” to tytuł dwóch jednodniowych szkoleń zorganizowanych przez GIODO 1 i 2 marca 2017 r. w Warszawie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z sektora medycznego. Poprowadzili je eksperci z Biura GIODO, a uzupełnieniem ich wykładów były wystąpienia praktyków, czyli osób pełniących funkcję ABI w placówkach medycznych.

Obecnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a także uregulowania sektorowe odnoszące się do służby zdrowia na podmioty lecznicze oraz inne instytucje medyczne nakładają wiele obowiązków związanych z właściwym przetwarzaniem danych osobowych pacjentów i ich rodzin czy pracowników oraz kontrahentów. Określenie, którzy pracownicy powinni mieć dostęp do danych osobowych, kwestia przetwarzania danych poza terenem jednostki medycznej czy przetwarzanie ich w chmurze, prowadzenie i ochrona dokumentacji i rejestrów medycznych, szczególne traktowanie przetwarzania danych wrażliwych i ich ochrona – to jedynie przykładowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych w codziennej działalności instytucji służby zdrowia.

W rozstrzyganiu wątpliwości związanych z realizacją obowiązków szpitali, przychodni i innych jednostek sektora medycznego będących administratorami danych coraz częściej nieodzowna staje się specjalistyczna wiedza w zakresie ochrony danych osobowych. Zyskuje ona na znaczeniu zwłaszcza w ostatnim czasie, w związku z reformą prawa ochrony danych osobowych, tj. rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W sprostaniu dotychczasowym i nowym wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych w instytucjach medycznych nieocenionym wsparciem może być kompetentny, posiadający fachową wiedzę administrator bezpieczeństwa informacji - przyszły inspektor ochrony danych.

To właśnie do osób pełniących tę funkcję skierowane były zorganizowane przez GIODO szkolenia.

W wystąpieniach je otwierających dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) podkreślała, jak ważną rolę w zapewnianiu zgodnego z prawem przetwarzania danych mają do odegrania ABI - przyszli inspektorzy ochrony danych.

Prezentacje ekspertów z Biura GIODO poświęcone były omówieniu istoty unijnej reformy ochrony danych oraz przedstawieniu podstawowych regulacji i pojęć zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Dokonano też porównania obecnego i przyszłego statusu oraz zadań ABI/inspektorów ochrony danych. Wskazywano, w jakich przypadkach ich powołanie będzie obowiązkowe.

Nie zabrakło omówienia, jak obecne przepisy regulują podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych w sektorze medycznym, a także jak odnoszą się do kwestii ich zabezpieczania.

Na zakończenie ABI z dwóch jednostek ochrony zdrowia przedstawili, jak przygotowują się do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia.

Szkolenia dla ABI z sektora medycznego, w których uczestniczyło blisko 400 osób, to kolejne z cyklu sektorowych szkoleń dla ABI organizowanych przez GIODO w związku z unijną reformą. Pierwsze z nich odbyło się 28 czerwca 2016 r. i skierowane było do osób sprawujących obecnie tę funkcję w administracji publicznej. Kolejne takie spotkanie odbyło się 24 listopada 2016 r. i było adresowane do ABI powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe.

2018-08-02 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-08-02
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-08-02 10:08:43
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2018-08-02 11:41:26

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-08-02
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-08-02 10:52:55