Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Szkolenie dla ABI z ośrodków i domów pomocy społecznej, 12 grudnia 2017 r.

Wyjaśnienie istoty reformy prawa ochrony danych osobowych na konkretnych przykładach oraz przedstawienie roli inspektorów ochrony danych to główne cele tego szkolenia.

Prowadzone przez ekspertów z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) spotkanie koncentrowało się na przedstawieniu nowych zadań, jakie na administratorów danych nakłada unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), oraz omówieniu roli, jaką w systemie ochrony danych osobowych danej instytucji pełnić ma inspektor ochrony danych (obecny ABI, czyli administrator bezpieczeństwa informacji).

W opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ABI, a w przyszłości inspektor ochrony danych, jest fundamentem, na którym zbudować można system skutecznej ochrony danych osobowych danego podmiotu. Dlatego szkolenie takich osób, zwłaszcza teraz, w okresie intensywnych przygotowań do stosowania nowego prawa, to jeden z priorytetów GIODO.

Dzisiejsze szkolenie ma w założeniu ułatwić Państwu skuteczne i świadome wdrożenie nowych zasad – tak, by proces przetwarzania danych osobowych w Państwa instytucji był zorganizowany w sposób zgodny z przepisami prawa – powiedziała, otwierając spotkanie, dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). – Żeby lepiej zobrazować skalę wyzwań, przed którymi Państwo stoją, podczas każdej prezentacji nasi eksperci będą porównywać wymagania i obowiązki, jakie stawiane są przed administratorami danych w obecnie obowiązujących przepisach oraz w przepisach ogólnego rozporządzenia – dodała.

Prezentując różnice w podejściu do ochrony danych osobowych, Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, podkreślał, że RODO zakłada większą samodzielność i odpowiedzialność administratorów danych, która przejawia się na wielu płaszczyznach, przykładowo zarówno w prowadzeniu dokumentacji, jak i dobieraniu rozwiązań organizacyjnych i technicznych służących zabezpieczeniu danych.

Szkolenie było okazją, by przedstawić, jak rozumieć i w praktyce jednostek z sektora pomocy społecznej stosować przesłanki przetwarzania danych, a także takie nowe rozwiązania, jak uwzględnianie ochrony danych osobowych w fazie projektowania w czy prawo do bycia zapomnianym.

Z kolei praktyczne wskazówki co do przeprowadzania analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych osobowych dawał dr. inż. Andrzej Kaczmarek, dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO.

Status i zadania inspektorów ochrony danych osobowych szczegółowo omówiła zaś Monika Młotkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych w Biurze GIODO.

Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, zarówno w czasie wystąpień poszczególnych ekspertów, jak i po ich zakończeniu. Po każdym bloku tematycznym przewidziano bowiem czas na pytania oraz dyskusję.

W zorganizowanym 12 grudnia w 2017 r. szkoleniu „Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze opieki społecznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” wzięło udział blisko 200 ABI reprezentujących ten sektor.

 

Zapis wideo ze szkolenia znajdziecie Państwo na oficjalnym kanale YouTube Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

2018-08-02 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-08-02
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-08-02 11:08:23
Ostatnio modyfikował: Magdalena Starzyńska 2020-09-18 12:03:55

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-08-02
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-08-02 11:32:22