Dzień Ochrony Danych Osobowych w szkołach

W 2018 r. aż 333 placówki uczestniczące w VIII edycji programu edukacyjnego GIODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”, będą wspólnie z GIODO uroczyście obchodziły Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Święto to - przypadające 28 stycznia – w tym roku będzie w Polsce obchodzone już po raz dwunasty. Zostało ustanowione przez Komitet Ministrów Rady Europy dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy – najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, który kompleksowo reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Ustanowiono je także z myślą o uwrażliwianiu obywateli na ochronę danych oraz informowaniu ich o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach.

Realizacji tego celu służą różnorodne wydarzenia organizowane w całej Europie, w tym w Polsce. Z inicjatywy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) nasz kraj włączył się bowiem w obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych już w 2007 r.

Również w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, z tej okazji, odbędą się różne wydarzenia poświęcone aktualnym zagadnieniom związanym z prawem do prywatności i ochrony danych osobowych. Zostaną zorganizowane zarówno przez GIODO, jak i instytucje z nim współpracujące, w tym m.in. szkoły uczestniczące w VIII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieli w całej Polsce, przyłączając się do obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, realizują wiele różnych przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, takich jak: apele, teleturnieje, gry planszowe, gry miejskie, konkursy, autorskie przedstawienia, happeningi, spotkania, warsztaty czy pogadanki. Angażują one nie tylko całą społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli, rodziców), ale także środowisko lokalne (mieszkańców miast i gmin oraz liczne urzędy). Te formy upowszechniania wiedzy i podnoszenia świadomości z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności niezmiennie cieszą się dużym uznaniem uczestników jako najbardziej skuteczne, a jednocześnie atrakcyjne.

Jednocześnie tradycyjnie z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych do szkół włączających się w obchody tego świętadr Edyta Bielak – Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wysyła list otwarty skierowany zarówno do dyrektorów i nauczycieli, jak i do rodziców oraz uczniów.

W tegorocznym GIODO zwraca uwagę na nadchodzącą reformę systemu ochrony danych osobowych wprowadzaną unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Jednocześnie zaznacza, że: „Dzień Ochrony Danych Osobowych ma za zadanie uświadomić wszystkim obywatelom, jak cenna jest nasza prywatności i jaka jest wartość naszych danych osobowych we współczesnym świecie. To również okazja do refleksji na temat tego, jak bezpieczne korzystać z osiągnięć nowoczesnych technologii i świadomie unikać zagrożeń.

Dlatego też głęboko wierzę, że w dobie tak szybkiego postępu technologicznego i dynamicznych zmian, odpowiednia wiedza, rozwaga i ostrożność pozwolą uczniom na umiejętne korzystanie z przysługujących praw i bezpieczne poruszanie się w cyfrowym świecie. Edukacja szkolna powinna wspierać dzieci i młodzież w stawaniu się świadomymi swoich praw obywatelami.”

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-08-21
Wprowadził informację:
user Kacper Sokołowski
date 2018-08-21 11:08:45
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2022-07-13 13:09:09

Materiały do pobrania

Pobierz plik List GIODO do szkół - DODO 2018
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-08-21 11:31:11
Wprowadził informację:
user Kacper Sokołowski
date 2018-08-21 11:31:11