Szkolenie dla uczestników IX edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, 15 – 16 października 2018

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych koordynatorom Programu oraz wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały edukacyjne. Szkolenie służy przygotowaniu nauczycieli do kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych dzieci i młodzieży.

Szkolenie jest I etapem realizacji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” w roku szkolnym 2018/2019.

Szkolenie jest bezpłatne i przeznaczone wyłącznie dla Koordynatorów Programu i innych przedstawicieli placówek objętych Programem „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Odbędzie się ono w dniach 15-16 października 2018 r. w Warszawie.

Pierwszego dnia szkolenia przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych przekażą uczestnikom programu najistotniejsze zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych, a także będą odpowiadać na pytania uczestników zadawane podczas debat.

Dodatkowo tego dnia czynny będzie specjalny punkt, w którym eksperci UODO będą udzielać indywidualnych konsultacji i porad.

Drugiego dnia szkolenia odbędą się równoległe sesje, podczas których przedstawione zostaną dobre praktyki liderów poprzednich edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

W czasie szkolenia uczestnicy Programu otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych stanowiących propozycję zajęć.

Szkolenie otwierające IX edycję Programu będzie idealną okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy i sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie ochrony danych osobowych, a także okazją do spotkania z ekspertami Urzędu i poszerzenia wiedzy w zakresie ochrony prywatności.

 

Serdecznie zapraszamy!

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-09-26
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2018-09-26 11:09:16
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2018-09-26 11:56:00