photo
06.12.2018

II edycja „Programu Sprawnościowego ODO”

„Program Sprawnościowy ODO” realizowany jest w ramach IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje Danie - Twoja Sprawa”. Jego autorem jest Anna Janik, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 202 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi.

Program ten skierowany jest do nauczycieli (koordynatorów) oraz uczniów (liderów szkolnych).

Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy uczniów i zwiększanie ich świadomości w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

Realizacja programu:

Program realizowany jest przez cały rok szkolny.

Zgłoszenia do programu dokonywali koordynatorzy programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”, którzy zapoznali się z zasadami „Programu Sprawnościowego ODO” podczas szkolenia w Warszawie, 15-16 października 2018 r.

Przebieg programu:

Koordynatorzy „Programu Sprawnościowego ODO” tworzą w swojej placówce edukacyjnej grupę uczniów KODO (Koło Ochrony Danych Osobowych), której przedstawiają cele i założenia programu. Grupa ta spotyka się cyklicznie w ramach zajęć pozalekcyjnych, by realizować podjęte przez nią inicjatywy.

Jednym z zadań grupy KODO jest zaprojektowanie logotypu z nazwą szkoły, który przez cały rok szkolny będzie jej wizytówką.

Koordynator prezentuje grupie siedem sprawności, które uczniowie będą zdobywali oraz kartę sprawności, w której będą wpisywali punkty za poszczególne działania.

Sprawności, jakie mogą zdobyć kandydaci, to:

 1. STRAŻNIK PRAWA – uczniowie, którzy respektują przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych i uświadamiają innych o konieczności ich stosowania.

 2. WYDAWCA - PUBLIKATOR – uczniowie, którzy przygotowują różne materiały tekstowo-graficzno-multimedialne na temat ochrony danych osobowych, opiekują się tablicami informacyjnymi, szkolną stroną WWW.

 3. FOTOREPORTER - ZDOBYWCA – uczniowie, którzy wykonują dokumentację fotograficzną, prowadzący wywiady, ankiety czy inne podobne działania.

 4. KRONIKARZ - WYDAWCA – uczniowie, którzy biorą udział w powstaniu kroniki – albumu działań grupy.

 5. RZECZNIK – ZNAWCA – uczniowie, którzy są medialni i potrafią zaprezentować działania grupy według potrzeb.

 6. ORGANIZATOR ZWIADOWCA – uczniowie, którzy uczestniczą w sferze organizacyjnej imprez szkolnych i pozaszkolnych związanych z ochroną danych osobowych i prawa do prywatności.

 7. SPECJALISTA – ZNAWCA – uczniowie kreatywni, którzy potrafią zaproponować rozwiązanie problemu.

Uczniowie wraz z koordynatorem tworzą harmonogram całorocznych działań. Każde działanie podlega ocenie grupy – samoocenie. To grupa przydziela sobie wzajemnie punkty za poszczególne realizacje. Z każdego działania wybiera lidera, czyli taką osobę, która w tym zadaniu wyróżniła się. Ona zdobywa najwięcej punktów. W poszczególnych inicjatywach każdy może zostać liderem. Punkty systematycznie wpisywane są do karty sprawności.

Cyklicznie na stronie internetowej dedykowanej koordynatorom programu „Twoje dane – Twoja sprawa” autor „Programu Sprawnościowego ODO” zamieszcza raporty z poszczególnych działań szkół. W swoich placówkach koordynatorzy i grupy tworzą kroniki – albumy całorocznych działań, które będą zaprezentowane na konferencji podsumowującej IX edycję programu „Twoje dane – Twoja sprawa” w Warszawie. Dodatkowo koordynatorzy „Programu Sprawnościowego ODO” zamieszczają informacje z przebiegu programu na swoich szkolnych stronach internetowych.

W tej edycji szkoła zdobywa zaszczytny tytuł „ZNAWCA RODO”, a uczeń, który jest liderem - tytuł „MŁODEGO INSPEKTORA ODO”.

Dodatkowym wyróżnieniem dla uczestników programu jest otrzymanie z rąk Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podczas ww. konferencji: dyplomów i statuetek dla szkół; dyplomów, medali i nagród dla uczniów-liderów, którzy zdobyli najwięcej punktów oraz podziękowań dla nauczycieli – koordynatorów.

W II edycji program będzie realizowało 38 szkół z Polski.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-12-06
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2018-12-07 15:12:24
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2019-04-09 13:26:54