photo
10.12.2018

Warto, by szkoły uczyły ochrony prywatności i danych osobowych

Spotkaniem w mazowieckiej Przysusze Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zainaugurował cykl konferencji wojewódzkich prezentujących ogólnopolski program edukacyjny dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Upowszechnienie doświadczeń i materiałów edukacyjnych wypracowanych w ciągu ośmiu lat realizacji ogólnopolskiego programu „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” ma, w zamierzeniu UODO, zachęcić inne placówki do przyłączenia się do kolejnej edycji tego przedsięwzięcia. O ile bowiem obecnie aktywne w nim są szkoły z dużych i średnich miast, o tyle placówki z mniejszych miejscowości są w nim mniej licznie reprezentowane. Stąd zorganizowane przez UODO 10 grudnia 2018 r. spotkanie w Przysusze „#RODO w edukacji. Mazowieckie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole”. Było ono okazją do zaprezentowania zarówno celów programu, jak i działań podejmowanych przez szkoły z tego terenu oraz efektów i korzyści, jakie to przynosi.

Ważna rola szkoły

 Realizacja Programu przez setki szkół, tysiące nauczycieli i setki tysięcy uczniów rocznie, dowodzi ogromnego zapotrzebowania na wiedzę o ochronie prywatności i danych osobowych – powiedziała dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, otwierając spotkanie.W jej ocenie, uczniowie są coraz bardziej świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Natomiast brakuje im nadal refleksji i wiedzy, jak zachować się w konkretnych sytuacjach w życiu codziennym. Czasami potrzeba więcej rozwagi, mądrości życiowej i przewidywania konsekwencji swojego działania, aby właściwie chronić dane osobowe, zwłaszcza w cyfrowym świecie. Szkoła może w tym względzie odegrać bardzo ważną rolę zaznaczyła.

Eksperckie wsparcie UODO

UODO wspiera szkoły uczestniczące w programie „Twoje dane – Twoja sprawa” wiedzą ekspercką w zakresie ochrony danych osobowych. Podczas seminariów, webinariów i dzięki materiałom informacyjno-edukacyjnym UODO zdobywają one wiedzę, jak w codziennej działalności stosować przepisy prawa w tym zakresie (m.in. RODO). Z kolei dzięki wypracowanym przez lata realizacji projektu materiałom dydaktycznym zyskują też podpowiedź i inspirację, jak w atrakcyjny sposób uczyć dzieci i młodzież ochrony danych osobowych i prywatności.

Przysuskie spotkanie stało się okazją do przybliżenia jego uczestnikom tego, jak szkoła powinna postępować, zbierając i wykorzystując dane osobowe rodziców, ich uczniów i opiekunów prawnych czy nauczycieli. Omawiając ten temat, Paulina Dawidczyk, dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa w UODO, wskazała na podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Podpowiadała też, jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach. Zaznaczyła, że cennym wparciem w tym zakresie jest poradnik UODO dla szkół „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”.

Nauka przez zabawę

Nauczyciele i uczniowie szkół oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatu przysuskiego, biorący udział w konferencji, mogli przekonać się, jakie korzyści daje udział w programie, poznając bliżej doświadczenia dwóch placówek z tego terenu, które uczestniczą w aktualnej edycji programu. Są to Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze oraz Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie.

– Uczestniczymy w programie od 2015 roku. Na początku tematyka ochrony danych osobowych była omawiana na godzinach wychowawczych oraz na niektórych przedmiotach. Jednak z czasem pojawiły się takie inicjatywy, jak filmy, np. o ochronie wizerunku w sieci, przygotowane przez uczniów w szkolnym konkursie. Innym przykładem jest przedstawienie pt. „W sieci” – mówiła Zofia Szymańska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. Jednocześnie podkreśliła bogactwo możliwości, jakie program stwarza, aby ułatwić uczniom pozyskanie wiedzy o ochronie danych osobowych. W jej ocenie, wzrost świadomości młodzieży jest widoczny. Wspomniane przedstawienie uczniów kl. II LO, które uczestnicy konferencji mogli zobaczyć podczas spotkania, jest tego dowodem.

Dlatego UODO zachęca szkoły, by ochrony prywatności i danych osobowych uczyły poprzez formy angażujące dzieci i młodzież, a niekiedy również całe środowiska lokalne. Również zabawa może stanowić doskonałą naukę, co potwierdził kończący spotkanie w Przysusze happening pod hasłem „Dane osobowe, jak balony, raz wypuszczone z ręki nigdy nie wracają”. Uzmysłowił on bowiem, z jak wielką rozwagą należy postępować, udostępniając swoje dane osobowe, zwłaszcza w przestrzeni publicznej.

Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację:
user Agnieszka Świątek
date 2018-12-10
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2018-12-10 15:12:52
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2019-03-27 16:07:56

Galeria zdjęć

Dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podczas wystąpienia w trakcie spotkania w Przysusze. Dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych prezentuje podczas wystąpienia główne działania UODO skierowane do placówek edukacyjnych. Marian Niemirski, Starosta Powiatu Przysuskiego, wita uczestników konferencji pt. #RODO w edukacji. Mazowieckie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole. Zofia Szymańska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze prezentuje działania szkoły w programie "Twoje Dane - Twoja Sprawa". Paulina Dawidczyk, dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa, UODO, wyjaśnia na co szkoły powinny zwracać uwagę chroniąc dane osobowe uczniów i pracowników. Uczestnicy konferencji w Przysusze. Na pierwszym planie dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Marian Niemirski, Starosta Powiatu Przysuskiego. Uczniowie II klasy LO w Przysusze w spektaklu pt. "W sieci". Spotkanie w Przysusze zakończył heppening "Dane osobowe, jak balony, raz wypuszczone z ręki nigdy nie wracają". Młodzież wypuszcza balony z hasłem "Twoje Dane - Twoja Sprawa".