Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i organ i strona postępowania, mogą na podstawie art. 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

Ruszają konkursy dla uczestników programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

UODO zaprasza uczniów i szkoły biorące udział w IX edycji programu „Twoje dane  Twoja sprawa” do udziału w dwóch konkursach.

Celem obu inicjatyw jest popularyzacja wiedzy o ochronie danych osobowych i prawie do prywatności wśród uczniów i nauczycieli. Konkursy to cykliczny element realizowanego co roku programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Tematyka konkursów

W bieżącej edycji programu UODO przedmiotem konkursu dla uczniów jest zaprezentowanie – w formie opowiadania lub pracy plastycznej – sposobów na ochronę prywatności. Temat brzmi: „(NIE)bezpieczne dane osobowe”.

Z kolei szkoły oraz placówki oświatowe w odrębnym konkursie mogą przesyłać opisy najciekawszych inicjatyw edukacyjnych zrealizowanych w tym roku szkolnym w związku z udziałem w trwającej edycji programu.

Na zwycięzców konkursów czekają nagrody. Ich uroczyste wręczenie laureatom nastąpi podczas seminarium podsumowującego IX edycję programu, które odbędzie się 11 czerwca 2019 r. w Warszawie. Dodatkowym wyróżnieniem dla nagrodzonych będzie możliwość zaprezentowania podjętych działań oraz doświadczeń wynikających z ich realizacji podczas seminarium.

Termin nadsyłania prac

Uczestników zainteresowanych wzięciem udziału w konkursach prosimy o nadsyłanie prac do 31 maja 2019 r. Można to zrobić pocztą tradycyjną na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (budynek Intraco) lub w formie elektronicznej na adres: tdts@uodo.gov.pl.

Ogłoszenie wyników obu konkursów nastąpi w terminie do 7 czerwca 2019 r., a informację na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej www.uodo.gov.pl.

Warunki udziału

Warunki udziału w konkursach zostały określone w dotyczących ich regulaminach (są dostępne w załącznikach poniżej). Zgłoszenia niespełniające tych warunków nie będą uwzględnione. Pod uwagę będą brane jedynie zgłoszenia przysłane z kompletem załączników w wyznaczonym terminie oraz podpisane przez dyrektora placówki. Dlatego przed przystąpieniem do konkursu, prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminami.

Jednocześnie przypominamy, że konkursy adresowane są wyłącznie do uczestników IX edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, a udział w nich jest dobrowolny i bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Patronat honorowy:

 

 

Patronat medialny:

Patroni medialni

2019-05-15 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-05-15
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-05-15 10:05:59
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2019-05-28 16:20:42

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-05-15
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-05-15 10:33:38
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-05-15
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-05-15 10:34:23
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-05-28
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-05-28 16:18:59
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-05-28
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-05-28 16:18:06