photo
08.02.2018

PROGRAM SPRAWNOŚCIOWY GIODO

PROGRAM SPRAWNOŚCIOWY GIODO jest autorskim projektem realizowanym przez p. Annę Janik, nauczyciela Publicznego Gimnazjum nr 18 w Łodzi w ramach VIII edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” w roku szkolnym 2017/2018.

Celem programu jest budowanie „małych struktur GIODO”. Koordynator z grupą, prowadzą w szkole przemyślany, pilotażowy program działań szkolnych i pozaszkolnych dotyczących ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Każdą szkolną grupę GIODO wyróżnia charakterystyczne logo, które zawiera elementy graficzne oraz nazwę szkoły. Jest ono wizytówką grupy.

Po całorocznych zmaganiach szkoła ma możliwość zdobycia zaszczytnego tytułu „BADACZA DANYCH OSOBOWYCH” oraz wytypowania najbardziej aktywnego ucznia w sferze wymienionych wyżej działań, który zostanie uhonorowany tytułem „MŁODEGO INSPEKTORA GIODO”.

W tym celu koordynator tworzy grupę uczniów, z którą układa harmonogram szkolnych działań i przystępuje do cyklicznej realizacji zadeklarowanych inicjatyw. Roczny, szkolny plan uwzględnia Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Ochrony Danych Osobowych oraz jeśli szkoła bierze udział w programie to również Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Inne działania według pomysłu uczniów.

Szkolna grupa GIODO prowadzi kronikę – album własnych działań, zawierającą zdjęcia, teksty i różne inne materiały potwierdzające realizację, którymi będą mogli pochwalić się na seminarium podsumowującym VIII edycję Programu „Twoje dane - Twoja sprawa”.

Realizowane inicjatywy, grupa rozlicza wewnętrznie - wybiera lidera i przydziela wspólnie punkty za wykonanie określonego zadania. Każde działanie to inny lider, tym sposobem każdy może być najlepszy. Każdorazowo lider wybierany przez grupę ma najwięcej punktów.

Poszczególni członkowie grupy prowadzą „KARTĘ SPRAWNOŚCI MŁODEGO INSPEKTORA GIODO”.  Wpisują do niej wydarzenie, datę, zdobytą sprawność i punkty za wkład pracy własnej. Potwierdza to koordynator podpisem. Na koniec każdy członek grupy zlicza zdobyte punkty i ten, kto ma ich najwięcej, jest kandydatem do tytułu „MŁODEGO INSPEKTORA GIODO”.

Kandydat na inspektora musi być wszechstronny i musi mieć w swojej karcie zaliczonych minimum 7 sprawności. Jest to osoba, która była najbardziej zaangażowana w działania grupy i wyróżniała się jako jej lider. Oczywiście zdobyła najwięcej punktów.

A jakie sprawności kandydaci mogą zdobyć?

- STRAŻNIK PRAWA – uczniowie, którzy respektują przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych i uświadamiają innych o konieczności ich stosowania.

- WYDAWCA - PUBLIKATOR – uczniowie, którzy przygotowują różne materiały tekstowo-graficzno-multimedialne na temat ochrony danych, opiekują się tablicami informacyjnymi, szkolną stroną WWW.

- FOTOREPORTER - ZDOBYWCA – uczniowie wykonujący dokumentację fotograficzną, prowadzący wywiady, ankiety czy inne podobne działania.

- KRONIKARZ - WYDAWCA – uczniowie biorący udział w powstaniu kroniki – albumu działań grupy.

- RZECZNIK – ZNAWCA – uczniowie, którzy są medialni i potrafią zaprezentować działania grupy według potrzeb.

- ORGANIZATOR ZWIADOWCA – uczniowie uczestniczący w sferze organizacyjnej imprez szkolnych i pozaszkolnych związanych z ochroną danych osobowych i prawa do prywatności.

- SPECJALISTA – ZNAWCA – uczniowie kreatywni, którzy potrafią zaproponować rozwiązanie problemu.

Dodatkowo każda szkoła zamieszcza na własnej stronie internetowej informacje z działań swojej szkolnej grupy GIODO oraz prowadzi tablice informacyjne w ogólnie dostępnym miejscu.

Program skierowany jest do tych szkół, nauczycieli - koordynatorów, którzy chętnie podejmują wyzwania i są w swojej placówce inicjatorami nowatorskich działań. Projekt realizuje 29 szkół.

 

Logotypy szkolnych grup:

Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-02-08
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-11 11:05:19
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2018-08-09 10:30:26