Ogólnopolski konkurs na najciekawsze inicjatywy edukacyjne

GIODO zaprasza placówki uczestniczące w VIII edycji Programu „Twoje dane - Twoja sprawa (…)” do udziału w konkursie.

Celem konkursu, tradycyjnie już organizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w każdej edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, jest promowanie najciekawszych inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Zgłoszenia do konkursu powinny zawierać opis jednej najciekawszej inicjatywy realizowanej przez szkołę lub ośrodek doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 oraz załączniki dokumentujące podjęte działania. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody oraz niezwykłe wyróżnienie GIODO - statuetka “Złote pióro programu” - za pracę placówki na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Dodatkowo laureaci konkursu zostaną zaproszeni do Warszawy na organizowane 8 czerwca 2018 roku seminarium podsumowujące VIII edycję Programu. Podczas jego trwania odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Przewidziane są także wystąpienia nagrodzonych, prezentujące podjęte działania oraz doświadczenia wynikające z ich realizacji.

Placówki uczestniczące w Programie „Twoje dane – Twoja sprawa (…)” zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 8 maja 2018 roku pocztą tradycyjną na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (Budynek Intraco) oraz w formie elektronicznej na adres: giododzieciom@giodo.gov.pl.

Komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ogłosi wyniki konkursu do 18 maja 2018 roku, na stronie internetowej www.giodo.gov.pl lub na podstronie http://www.giodo.gov.pl/giododzieciom.

Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą uwzględnione w konkursie. Pod uwagę będą brane jedynie zgłoszenia przysłane z kompletem załączników w wyznaczonym terminie oraz podpisane przez dyrektora placówki. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-04-09
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-12 13:05:11
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-05-13 11:00:41

Materiały do pobrania

Pobierz plik Regulamin konkursu dla placówek 2018
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-05-12 13:54:17
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-12 13:54:17