Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Kto powinien zawiadomić o odwołaniu IOD w przypadku likwidacji/przejęcia administratora?

Kto powinien zawiadomić Prezesa UODO o odwołaniu inspektora ochrony danych w przypadku likwidacji/przejęcia administratora, który wyznaczył tego inspektora?

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych, ma obowiązek zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o jego odwołaniu.

W sytuacji zaś, gdy administrator nie zawiadomił Prezesa UODO o odwołaniu IOD, może to zrobić podmiot (np. zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w KRS), który jest jego następcą prawnym, a zatem przejął prawa i obowiązki likwidowanego podmiotu. W przypadkach, gdy żaden podmiot nie będzie następcą prawnym likwidowanego administratora, zawiadomienia o odwołaniu IOD powinny dokonać osoby upoważnione do reprezentowania administratora podczas jego likwidacji.

2022-04-08 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2022-04-11
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-04-08 11:04:34
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-04-11 08:42:02