Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jaki formularz zawiadomienia wybrać?

Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych przewiduje zarówno:

1) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (art. 8) w zawiązku z art. 37 ust. 1 RODO,

2) jak i ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (art. 46 ust. 1) wdrażająca tzw. dyrektywę policyjną (DODO).

Dla realizacji obowiązków wynikających z każdej z powyższych ustaw przygotowane zostały odrębne formularze.

Wobec powyższego zawiadamiając Prezesa UODO o wyznaczeniu IOD lub dokonując innych zgłoszeń dotyczących IOD administrator/podmiot przetwarzający powinien w zależności od tego, z której z powyższych ustaw wynika realizowany przez niego obowiązek, wybrać formularz z odpowiedniej kategorii, tj.

- Zawiadomienia na podstawie RODO

lub

- Zawiadomienia na podstawie DODO (tj. na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).

Przepisy każdej z wymienionych ustaw przewidują możliwość powołania zastępcy IOD – zawiadomienia dotyczące zastępcy mają odrębne formularze.

Warto też zwrócić uwagę, czy zawiadomienie wysyłamy w związku z wyznaczeniem IOD lub jego zastępcy, czy też odwołaniem tych osób lub też zmianą zgłaszanych informacji (dla każdej z tych sytuacji jest inny formularz – RODO lub DODO). Gdy chcemy poinformować, że z funkcji IOD (zastępcy IOD) została odwołana jedna osoba, a na jej miejsce powoływana jest inna, wówczas należy skorzystać z formularza:

- odwołanie dotychczasowego i wyznaczenie nowego inspektora ochrony danych (RODO lub DODO) lub

- odwołanie dotychczasowego zastępcy inspektora ochrony danych i wyznaczenie nowego (RODO lub DODO).

Jeśli zawiadomienie zostało przesłane na niewłaściwym formularzu konieczne jest jego ponowne przesłanie.

2022-04-08 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2022-04-11
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-04-08 11:04:04
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-04-11 08:30:58