Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Nagrody im. Michała Serzyckiego 2019 przyznane

Profesor Irena Lipowicz, prof. UKSW; profesor Paul de Hert z Vrije Universiteit Brussels oraz warszawski Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów – laureatami drugiej edycji Nagród im. Michała Serzyckiego. Nagrody są przyznawane za działania na rzecz edukacji o ochronie danych osobowych.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Warszawie 28 stycznia br. podczas konferencji „System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu reformy”, która była głównym punktem obchodów 13. Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Fachowi i zaangażowani

Dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wręczając narody, podkreśliła bogaty dorobek i doświadczenia tegorocznych laureatów w zakresie działań na rzecz ochrony danych osobowych i popularyzowania wiedzy z tego zakresu.

Zwracając się do profesor Ireny Lipowicz, stwierdziła: Ta nagroda jest podziękowaniem za wsparcie działań organu ochrony danych osobowych oraz ogromy wkład pracy merytorycznej w tworzenie systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie polskiego porządku prawnego w zakresie poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych.

Natomiast profesor Paul de Hert został uhonorowany za wybitny wkład rozwój systemu ochrony danych osobowych. Prezes UODO wyjaśniła, że nagroda stanowi wyraz szczególnego uznania dla pracy Pana Profesora w dziedzinie prywatności i ochrony danych.

Z kolei wręczając nagrodę Marzennie Przesmyckiej-Baranek, wicedyrektor ds. administracyjno-gospodarczych, która odebrała nagrodę w imieniu Ośrodka, podziękowała za lata owocnej współpracy, za nieustające wsparcie przy realizacji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” i przekazała słowa uznania i gorących podziękowań za popularyzację wiedzy o ochronie danych osobowych w środowisku oświaty, nie tylko na terenie województwa mazowieckiego, ale także w całej Polsce.

Nagroda im. Michała Serzyckiego

Prezes UODO po raz drugi przyznała Nagrody im. Michała Serzyckiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych III kadencji. Michał Serzycki był pełnym pasji obrońcą praw człowieka, który dla urzeczywistnienia prawa człowieka do poszanowania jego prywatności zainicjował na szeroką skalę działania informacyjno-edukacyjne organu ds. ochrony danych osobowych, by przeniknąć z informacją o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych do świadomości Polaków i polskich instytucji publicznych i prywatnych. Nagroda zachowa pamięć o Jego osiągnięciach stwierdziła dr Edyta Bielak-Jomaa.

2019-01-28 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2019-01-28
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-28 14:01:42
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-02-06 14:39:10