Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i organ i strona postępowania, mogą na podstawie art. 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

Rada Europy obchodziła 13. edycję Dnia Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzony przez Radę Europy był okazją do podpisania przez Andorę zmodernizowanej Konwencji 108, czyli Konwencji 108+. 

Dzień Ochrony Danych Osobowych na całym świecie jest obchodzony 28 stycznia dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu Konwencji 108, globalnej Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych. W tym roku podczas wydarzeń związanych z tym świętem, organizowanych przez Radę Europy, Andora podpisała Konwencję 108+. Jest to zmodernizowana Konwencja 108. To jednak nie jedyne wydarzenie w związku z obchodami 13. edycji  Dania Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy.

W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę Stefano Rodotà, ustanowionej przez Komitet Konwencji nr 108, w celu uznania innowacyjnych i oryginalnych projektów badawczych w dziedzinie ochrony danych. Zwycięzcami pierwszej edycji są Ingrida Milkaite i Eva Lievens, w związku z prowadzonym projektem badawczym dotyczących prywatności i ochrony danych  z perspektywy praw dzieci. Więcej na ten temat pod linkiem: https://www.coe.int/en/web/data-protection/rodota-award.

Rada Europy wspólnie z Marokańską Krajową Komisją Ochrony Danych zorganizowała 28 stycznia 2019 r. konferencję na temat „Ochrona prywatności cyfrowej: wyzwania i perspektywy”. Wydarzenie to odbyło się w Fez w Maroku. A od dzisiaj do 1 lutego przedstawiciele Rady Europy biorą również udział w konferencji poświęconej nowym technologiom, ochronie prywatności i ochronie danych (CPDP), która odbywa się w Brukseli.

Wiele wydarzeń związanych z ochroną danych, organizowanych przez państwa członkowskie Rady Europy w związku Dniem Ochrony Danych Osobowych, daje wyjątkową okazję do uzyskania informacji na temat różnych działań prowadzonych w celu upamiętnienia tego szczególnego dnia. Więcej informacji na temat każdej z tych inicjatyw można znaleźć na stronie internetowej: https://www.coe.int/en/web/data-protection/data-protection-day

Również w Polsce UODO, jak co roku, uroczyście obchodziło Dzień Ochrony Danych Osobowych. Głównym punktem obchodów była konferencja „System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu reformy”. Wydarzenie to było okazją do podsumowanie zmian w systemie ochrony danych osobowych po rozpoczęciu stosowania 25 maja 2018 r. RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o obchodach Dania Ochrony Danych Osobowych w Polsce dostępnych jest na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/227/692.

 

2019-01-30 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2019-01-30
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-30 15:01:47
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-02-06 14:38:34