photo
21.02.2017

GIODO zaprasza pedagogów do dyskusji, 20.02.2017 r.

GIODO chce poznać opinie nauczycieli, od ilu lat dzieci powinny móc samodzielnie wyrażać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które od 25 maja 2018 r. będzie bezpośrednio obowiązywało w polskim porządku prawnym, stanowi, że osoby powyżej 16 lat mogą same wyrażać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, tj. m.in. portali społecznościowych czy gier on-line. Nie pozwala zaś, by samodzielnie udzielały jej osoby młodsze. Ich zgodę muszą zaaprobować rodzice albo opiekunowie prawni, chyba że sami udzielą jej w imieniu swoich podopiecznych. Rozporządzenie przewiduje, że w przepisach krajowych można obniżyć wiek, od którego dzieci będą mogły samodzielnie podejmować takie decyzje, lecz nie niżej niż do lat 13.

W związku z tym, iż prace nad przygotowaniem takich krajowych przepisów są właśnie w toku, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka, zainicjował konsultacje w tej sprawie. Rozpoczęło je seminarium eksperckie pt. „Zgoda dziecka na przetwarzanie danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” które odbyło się 9 lutego 2017 r.

Obecnie GIODO zwrócił się o wyrażenie opinii w tej sprawie przez nauczycieli. Środowisko to ma bowiem odpowiednią wiedzę, tak potrzebną przy ustalaniu, kiedy można uznać, że dzieci będą rozumiały kierowane do nich komunikaty informacyjne i wyrażając zgodę na wykorzystywanie ich danych, będą świadome, na co się godzą.

Stanowiska podmiotów zaangażowanych w ochronę praw dzieci oraz instytucji edukacyjnych są niezwykle potrzebne w obliczu toczących się prac nad nową ustawą o ochronie danych osobowych” - napisała dr Edyta Bielak- Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w liście przesłanym do szkół uczestniczących w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”, zapraszając ich przedstawicieli do udziału w tych konsultacjach.

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację:
user Agnieszka Świątek-Druś
date 2017-02-21
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-12 19:05:54
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-12 19:47:26