photo
25.10.2016

Szkolenie dla uczestników Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, 25-26.10.2016 r.

Edukowanie najmłodszych w dziedzinie ochrony danych osobowych to priorytet, gdyż grupa ta jest najmniej świadoma zagrożeń w tym zakresie.

Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) mówiła o tym podczas wystąpienia otwierającego dwudniową konferencję szkoleniową dla przedstawicieli placówek oświatowych uczestniczących w programie edukacyjnym GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Podkreślała, że na kwestie te szczególną uwagę zwraca się również w nowym unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, które już weszło w życie, a zacznie być stosowane od maja 2018 r.

Dzieci mogą być mniej świadome ryzyka, konsekwencji, zabezpieczeń i przysługujących im praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zaznaczała dr Edyta Bielak-Jomaa. – Taka szczególna ochrona powinna mieć zastosowanie przede wszystkim do wykorzystywania danych osobowych dzieci do celów marketingowych lub do tworzenia profili osobowych lub profili użytkownika oraz do zbierania danych osobowych dotyczących dzieci korzystających ze skierowanych bezpośrednio do nich usług – dodała.

Podkreślała, że rozporządzenie kładzie również nacisk na kierowane do dzieci komunikaty i informacje, które powinny być sformułowane na tyle jasnym i prostym językiem, by dziecko mogło je bez trudu zrozumieć.

Kolejny blok szkolenia, prowadzony przez ekspertów z Biura GIODO, poświęcony był przedstawieniu podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów odnoszących się do sektora oświaty, a także omówieniu idei, celów oraz harmonogramu Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Wykład wprowadzający w tematykę ochrony prywatności i danych osobowych wygłosił Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO. Prezentując różne ujęcia i podejścia do tych kwestii podkreślał, jak ważna jest możliwość samodzielnego decydowania o tym, jakie informacje na nasz temat będą udostępnione innym. Na przykładzie zawartych w ankiecie pytań m.in. o: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, hobby, marzenia czy hasło do konta na portalu społecznościowym, dowodził, jak często lekkomyślnie udostępniamy nasze dane, nie zastanawiając się np., czy to konieczne, czy mamy prawo, by odmówić ich podania. – Rolą nauczycieli jest nie tylko uwrażliwienie uczniów na te kwestie, ale wsparcie ich w budowie odpowiednich postaw – powiedział, wyrażając przy tym nadzieję, że wsparciem w dążeniu do tego celu będzie prowadzony przez GIODO Program „Twoje dane – Twoja sprawa”.

O roli szkoły jako administratora danych osobowych mówiła z kolei Weronika Kowalik, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO. Odniosła się przy tym nie tylko do regulujących tę kwestię przepisów prawa, ale na konkretnych przykładach wskazywała, jak należy je stosować. Poruszyła takie m.in. praktyczne zagadnienia, jak: publikacja wizerunku ucznia, wdrożenie monitoringu wizyjnego w szkołach, prowadzenie szkolnej strony internetowej oraz e-dziennika.

Wystąpienie Pawła Makowskiego, zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO poświęcone było prezentacji książki pt. „Europejski podręcznik: Nauczanie o ochronie danych i prywatności w szkołach”, zawierającej praktyczne wskazówki oraz narzędzia do nauczania dzieci i młodzieży ochrony danych osobowych i prywatności. Książka ta jest jednym z efektów zainicjowanego przez GIODO projektu ARCADES, którego celem jest wprowadzenie w szkołach Unii Europejskiej treści związanych z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Blok wystąpień przedstawicieli GIODO zakończyła prezentacja Anny Dudkowskiej, starszego specjalisty w Departamencie Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, która przybliżyła uczestnikom szkolenia ramowy program, cele i założenia Programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”.

O jego praktycznych aspektach, zwłaszcza o współpracy szkół, mówiła Monika Pskit, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 z Oddziałami Sportowymi w Radomiu, a wcześniej wieloletnia pracownica Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który uczestniczył w kilku wcześniejszych edycjach tej inicjatywy.

Działania profilaktyczne Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni omówili z kolei reprezentanci Komendy Głównej Policji - podinsp. Jan Wasiak oraz Katarzyna Krakowiak.

W drugim dniu szkolenia, tj. 26 października, odbyły się równoległe sesje, podczas których przedstawione zostały dobre praktyki liderów poprzednich edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

W zorganizowanym w Warszawie 25 i 26 października 2016 r. szkoleniu otwierającym VII jego edycję, która będzie prowadzona w roku szkolnym 2016/2017, uczestniczyło blisko 200 osób.

Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację:
user Tomasz Soczyński
date 2016-10-25
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-12 21:05:38
Ostatnio modyfikował:
user Kacper Sokołowski
date 2018-08-29 13:05:29

Materiały do pobrania

Pobierz plik Program szkolenia
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-05-12 21:09:04
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-12 21:09:04