38. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

W dniach 13-14 czerwca 2019 roku w Strasburgu odbyło się 38. posiedzenie plenarne Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitet T-PD), w którym udział wzięła Urszula Góral - Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji.

Członkiem Komitetu T-PD z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przedmiotem posiedzenia była sytuacja polityczna i budżetowa Rady Europy związana ze zbliżającymi się wyborami nowego Sekretarza Generalnego, decyzje podjęte podczas 129. Sesji Komitetu Ministrów (Helsinki, 16 - 17 maja 2019 r.), a także gotowość organizacji do wspierania wdrożenia Programu Pracy Komitetu na lata 2020-2021.

Komitet Konsultacyjny zapoznał się ze stanem akcesji do Konwencji 108, w tym z przystąpieniem do niej Argentyny jako 54 członka (ze skutkiem na 1 czerwca 2019 r.) oraz Maroka jako 55 członka (ze skutkiem na 1 września 2019 r.), a także z podpisaniem Konwencji 108+ przez:

  • Cypr i Węgry (9 stycznia 2019 r.)
  • Andorę (28 stycznia 2019 r.)
  • Włochy (5 marca 2019 r.)
  • Chorwację (22 marca 2019 r.)
  • Polskę i Słowenię (16 Maja 2019 r.)
  • Tunezję (24 Maja 2019 r.)

co zwiększyło liczbę jej sygnatariuszy do 30.

Na posiedzeniu podjęto decyzję o utworzeniu grupy roboczej, która będzie opracowywać metody i narzędzia ewaluacji oraz mechanizmu kontrolnego Konwencji 108+. W skład grupy roboczej wchodzić będzie Biuro Komitetu Konwencji oraz zainteresowane delegacje.

Uczestnikom zebrania zostały przestawione nowe wnioski o przystąpienie do Konwencji, zwracając uwagę na art. 36 ust. 2 protokołu zmieniającego CETS nr 223, potwierdzając, że każdy nowy wniosek o przystąpienie powinien zostać rozpatrzony w świetle Konwencji 108+.  

Podczas spotkania Komitet odniósł się do „Raportu Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. prawa do prywatności” (A/HRC/40/63), które dotyczyło prywatności, bezpieczeństwa, nadzoru, w tym prawa do ochrony danych dotyczących zdrowia.

Uczestnicy posiedzenia podjęli decyzję o rozszerzeniu zakresu Programu Pracy Komitetu na lata 2020-2021 o:

  • włączenie współpracy z Grupą Kopenhaską i przyszłym Komitetem Konwencji Rady Europy w sprawie manipulacji rozgrywkami sportowymi (Konwencja z Macolin);
  • włączenie ponownej analizy zalecenia ‘CM/Rec(2010)13 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych podczas tworzenia profili’, podkreślając znaczenie wytycznych i innych instrumentów opracowanych przez Komitet, w szczególności dotyczących Big Data i sztucznej inteligencji;
  • kwestie związane z technicznymi i prawnymi aspektami stosowania technologii rozpoznawania twarzy oraz ochroną danych i prywatności związanych z tą formą przetwarzania danych;
  • włączenie współpracy z Komitetem Praw Dziecka (CAHENF) w zakresie ochrony danych dzieci w systemie edukacji.

Więcej informacji o 38. posiedzeniu plenarnym Komitetu T-PD dostępnych jest na stronie: https://rm.coe.int/t-pd-38th-meeting-report/168095aeb0.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-07-05
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-07-05 08:07:59
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-07-05 08:38:52