Złożone wnioski o zatwierdzenie kodeksów

Projekty kodeksów postępowania, które zostały przedłożone organowi nadzorczemu do zatwierdzenia:

Poniżej załączono projekty kodeksów złożone przez inicjatywy do zatwierdzenia. Są one przedmiotem oceny Prezesa Urzędu. Pozostałe projekty są dostępne na stronach internetowych wnioskodawców.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Piotr Drobek
date 2022-03-18
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-07-15 10:07:36
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 12:30:18

Materiały do pobrania

Pobierz plik Projekt Kodeksu Związku Pracodawców Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2020-07-15 15:56:24
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2020-07-15 15:56:24
Pobierz plik Projekt Kodeksu dla Sektora Handlu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2020-07-15 11:08:26
Wprowadził informację:
user Izabela Pawelczyk
date 2020-07-15 11:08:26