Zatwierdzone kodeksy postępowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 14 grudnia 2022 r. zatwierdził Kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych (Porozumienie Zielonogórskie).

Podmiotem uprawnionym do monitorowania przestrzegania ww. kodeksu jest RS Jamano spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego 1/84, 01-858 Warszawa, który został wpisany do Wykazu podmiotów akredytowanych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Organ nadzorczy 15 lutego 2021 r. pozytywnie zaopiniował projekt Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia dotyczący podmiotów wykonujących działalność leczniczą i podmiotów przetwarzających (Polska Federacja Szpitali). Projekt ten nie został jeszcze zatwierdzony, co oznacza że nie może być wykorzystywany w praktyce.

Na stronie EROD dostępny jest rejestr kodeksów postępowania, które zostały zatwierdzone w innych państwach członkowskich UE.

 

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Piotr Drobek
date 2019-07-15
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-07-15 10:07:32
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2023-07-28 10:21:48

Materiały do pobrania

Pobierz plik Kodeks postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych (Porozumienie Zielonogórskie) (PDF 1,2 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-12-16 08:28:44
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-12-16 08:28:44
Pobierz plik Opinia w sprawie projektu Kodeksu Polskiej Federacji Szpitali (7,62 MB)
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-12-16 08:28:45
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-12-16 08:28:45