photo
17.05.2019

Konwencja 108+ podpisana

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z zadowoleniem przyjął informację, iż na odbywającym się 16 maja 2019 r. w Helsinkach Szczycie, Minister Spraw Zagranicznych, prof. dr hab.  Jacek Czaputowicz, podpisał Protokół zmieniający Konwencję o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Dotychczasowa Prezes UODO, dr Edyta Bielak-Jomaa konsekwentnie w swoich stanowiskach podkreślała konieczność wdrożenia proponowanych zmian Konwencji 108 do polskiego porządku prawnego. Na konieczność ratyfikowania przez Polskę tego dokumentu wskazywała także 28 stycznia 2019 r. Sophie Kwasny, dyrektor Wydziału Ochrony Danych Rady Europy, w przemówieniu wygłoszonym z okazji 13 obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, skierowanym do uczestników konferencji „System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu reformy”.

Parlament Europejski 12 marca 2019 r. przyjął zalecenia dla państw członkowskich Unii Europejskiej, w których wskazał, że proponowane przez Radę Europy zmiany są w pełni zgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podkreślono, że wychodzą one naprzeciw wyzwaniom, jakie ochrona danych napotyka w „erze cyfrowej” w związku z szybkim rozwojem technik informatycznych. W wymiarze praktycznym zmieniona konwencja ułatwi m.in.: bezpieczną wymianę danych osobowych między państwami, które do niej przystąpią.

Protokół aktualizuje Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, zwaną również Konwencją 108, która jest jedynym wiążącym traktatem międzynarodowym, dotyczącym prawa jednostek do ochrony ich danych osobowych. Protokół ten wzmacnia zasady ochrony danych Konwencji 108 i obejmuje dodatkowe zabezpieczenia, w celu sprostania wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych, wynikającym z nowych technologii i praktyk. Rozszerza również rolę Komitetu Konsultacyjnego, który będzie monitorował, czy Strony skutecznie wdrażają postanowienia zaktualizowanego traktatu.

Więcej informacji na temat zmodernizowanej Konwencji znajduje się tutaj: https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108/modernised

 

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-05-17
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-05-17 13:05:51
Ostatnio modyfikował:
user Paweł Malinowski
date 2019-09-02 09:08:03