Harmonogram X Edycji

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

X edycja - rok szkolny 2019/2020

Celem Programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

ETAPY:

1.Przeszkolenie i wyposażenie Koordynatorów Programu w pakiety edukacyjne /Urząd Ochrony Danych Osobowych 2.Szkolenia rad pedagogicznych/Koordynatorzy Programu

  1. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz wydarzenia tematyczne w szkołach (w tym obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych)/nauczyciele
  2. Tworzenie sieci wsparcia i samokształcenia dla nauczycieli/placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli
  3. Podsumowanie i ewaluacja (raporty i spotkanie podsumowujące uczestników Programu).

od 26.08.2019 r.

Rekrutacja do Programu (formularz zgłoszenia www.uodo.gov.pl/tdts )

1.10.2019 r., Rojów

 

Konferencja inaugurująca X edycję Programu „Twoje dane - Twoja sprawa”

2-3.10.2019 r., Warszawa

Szkolenie dla Koordynatorów Programu „Twoje dane - Twoja sprawa”

październik 2019 r. Warszawa

Szkolenie dla inspektorów ochrony danych z kuratoriów oświaty

 

Webinaria - cykl wykładów online Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Cały okres trwania Programu, działania lokalne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, spotkania oraz wydarzenia tematyczne ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych - 28 stycznia

kwiecień/maj 2020 r.

Ogólnopolskie konkursy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

-   konkurs dla szkół/ośrodków,

-   konkurs dla uczniów.

do 29 maja 2020 r.

Ewaluacja działań - raporty końcowe

czerwiec 2020 r., Warszawa

Spotkanie podsumowujące realizację X edycji Programu.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-08-26
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2019-08-26 15:08:11
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2019-09-23 12:17:13

Materiały do pobrania

Pobierz plik Harmonogram X edycji
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-09-23 12:13:49
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2019-09-23 12:13:49