photo
01.10.2019

Startuje X edycja programu edukacyjnego UODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”

Konferencja z cyklu #RODO w edukacji, która odbywa się 1 października 2019 r. w Rojowie (woj. wielkopolskie), rozpoczyna realizację X edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”. Następnie 2 i 3 października w Senacie RP szkolni koordynatorzy programu spotkają się z ekspertami UODO.

Rozpoczynająca się edycja programu Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” jest niezwykła, bo jubileuszowa. W tym roku szkolnym na uczestników programu czeka też kilka nowości.

UODO jeszcze bliżej uczniów i nauczycieli

Po raz pierwszy konferencja inaugurująca program nastąpi poza Warszawą. Spotkanie, które ma służyć przybliżeniu nauczycielom i uczniom celu oraz zasad realizacji tego programu, odbywa się 1 października 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie (woj. wielkopolskie).

Wydarzenie to jest okazją do przedyskutowania w gronie ekspertów kluczowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Eksperci omówią wybrane, problemowe zagadnienia z zakresu przetwarzania danych osobowych uczniów przez szkołę. Uczestnicy spotkania poznają także rolę i zadania organu nadzorczego w zakresie edukacji.

Ważnym elementem realizacji każdej edycji programu są inicjatywy edukacyjne przygotowane przez szkoły, które w ten sposób promują ideę ochrony prywatności wśród uczniów i nauczycieli. W trakcie spotkania w Rojowie zaprezentują się trzy szkoły z Wielkopolski: Szkoła Podstawowa ze Świby, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich z Nowych Skalmierzyc oraz XXXI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56’ z Poznania.

Eksperckie wsparcie

Z kolei 2 i 3 października br. w Senacie RP odbędzie się kolejne, kluczowe wydarzenie związane z programem – szkolenie dla koordynatorów ze szkół i placówek oświatowych, które zgłosiły uczestnictwo w programie w tym roku szkolnym.

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych koordynatorom programu oraz wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały edukacyjne.

Szkolenie służy przygotowaniu nauczycieli do kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych dzieci i młodzieży.

Uczestnicy wydarzenia poznają też wybrane inicjatywy edukacyjne, realizowane w poprzedniej edycji programu. Do ich dyspozycji będą także eksperci UODO, z którymi będą mogli skonsultować wiele zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych w oświacie.

Nową edycję rozpoczynamy z nowym logotypem

Od wielu lat program „Twoje dane – Twoja sprawa” cieszy się popularnością i na trwałe wpisał się w kalendarz szkolnych wydarzeń. Świadczy o tym m.in. liczny udział szkół i placówek w minionych edycjach. Statystycznie rocznie program realizuje ok. 3 000 nauczycieli oraz 40 000 uczniów. Żeby utrwalić ten efekt i wzmocnić jeszcze bardziej rozpoznawalność programu, od jubileuszowej edycji programu rozpoczynamy stosowanie nowego systemu identyfikacji wizualnej.

Dodatkowo, z uwagi na to, że wirtualna rzeczywistość jest bliska nie tylko wielu uczniom, ale również ich rodzicom, a także nauczycielom, chcemy, aby program był także bardziej widoczny w Internecie. Dlatego informacje o różnorakich wydarzeniach, które będą zrealizowane zarówno w rozpoczynającej się edycji, jak i w przyszłych, będą dostępne także pod hasztagiem – #TwojedaneTwojasprawa.

Nabór do programu według nowych zasad

Do tej pory chęć uczestnictwa w rozpoczynającej się edycji programu zgłosiło już ok. 300 szkół i placówek oświatowych z całego kraju. Jednak w przeciwieństwie do lat poprzednich, w dalszym ciągu, kolejne placówki mogą zgłaszać się, bowiem nabór jest prowadzony również w trakcie roku szkolnego. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/434/1153.

Zatem, startujemy!

 

Patronat honorowy:

 

Patronat medialny:

Patroni medialni

Partner wspierający:

Patroni medialni

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-10-01
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2019-10-01 11:10:05
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2020-06-04 12:01:19