photo
03.03.2020

#RODO w edukacji, czyli lubelskie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole

Aktualne wyzwania w edukowaniu dzieci i młodzieży na temat ochrony danych osobowych i działania edukacyjne prowadzone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych były tematem przewodnim spotkania z dyrektorami szkół i nauczycielami z cyklu „#RODO w edukacji”, które odbyło się 28 lutego 2020 r. w Zamościu.

Wydarzenia z cyklu „#RODO w edukacji” służą m.in. omówieniu w gronie ekspertów kluczowych kwestii związanych z ochroną danych osobowych w szkołach. Ponadto są okazją do prezentacji dyrektorom oraz nauczycielom programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Właśnie trwa X edycja programu edukacyjnego UODO, w której uczestniczą już 343 szkoły i placówki oświatowe z całego kraju, w tym 8 z województwa lubelskiego. Jedną z nich jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Zamościa.

Warto stale edukować o prywatności i ochronie danych osobowych

Jak podkreślił Mirosław Sanek, nadal stałą troską powinniśmy otoczyć kwestie prywatności, a zagrożenia dla prywatności stale rosną. Zwrócił uwagę na współczesną gospodarkę, która opiera się o przetwarzanie danych w wielkiej liczbie, przez to na dane osobowe ciągle się poluje. Jego zdaniem granice w tej sprawie musi stawiać prawo.

Zasady przetwarzania danych osobowych w szkole podczas zamojskiego spotkania przypomniała Paulina Dawidczyk, zastępca Dyrektora Departamentu Skarg w UODO.

Wiele uwagi poświęciła np. omówieniu zasad przetwarzania danych osobowych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i dyrektorów szkół, przypominając, że oba podmioty stanowią odrębnych administratorów. Ponadto poruszyła  kwestie publikacji wizerunku dzieci w Internecie, a także stosowania monitoringu wizyjnego na terenie placówki oświatowej.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość omówić indywidualne problemy z konsultantem UODO.

Niepełnosprawność intelektualna nie może być przeszkodą w korzystaniu z RODO

Podczas konferencji przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaprezentowali doświadczenia z realizacji dwóch przedsięwzięć: gry szkolnej „Nie daj się złapać w sieci” oraz vloga „Bezpieczni 2.0”. Oba przedsięwzięcia to inicjatywy edukacyjne zrealizowane przez Ośrodek w ramach programu edukacyjnego UODO.

Ich pomysłodawcy zwracają uwagę na potrzebę edukowania o sposobach postępowania z danymi osobowymi przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, które są szczególnie narażone na utratę danych. O tym, jak jest to ważne świadczy także duże zainteresowanie uczestników tematem konferencji. Aż jedna trzecia spośród 120 uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli oświaty reprezentowała placówki wyspecjalizowane w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Temat ten jest jednak istotny dla wielu szkół z uwagi na upowszechnianie edukacji włączającej.

Doświadczenia zamojskiego ośrodka potwierdzają, że mimo trudnej materii, jaką jest prawo ochrony danych osobowych, wystarczy pokazać uczniom, jak to prawo funkcjonuje w ich bezpośrednim otoczeniu, aby ułatwić im nabycie umiejętności, dzięki którym nie będą narażeni na utratę swoich danych.

Jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy uczniom z niepełnosprawnościami, to jak podpowiada Barbara Grądkowska, dyrektor zamojskiego Ośrodka: nie może być ona teoretyczna, musi być bardzo praktyczna, aranżująca takie sytuacje w życiu bardzo często występujące, czyli powtarzalnie. Jej zdaniem uczniowie powinni przyswajać taką wiedzę na zasadzie treningu, aby pamiętać o ochronie swoich dane zawsze, w świecie zarówno realnym, jak i Internecie.

O powodzeniu wśród uczniów inicjatyw zrealizowanych przez Ośrodek zadecydował jeszcze jeden czynnik. Nauczyciele pozwolili uczniom wykorzystać narzędzia, które są im szczególnie bliskie, bo znane w ich środowisku, m.in. media społecznościowe, czego przykładem jest zwłaszcza vlog.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2020-03-03
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2020-03-03 11:03:43
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2020-05-11 14:56:30

Galeria zdjęć

Zdjęcie przedstawia Mirosława Sanka, Zastępcę Prezesa UODO, wypowiadającego się do dziennikarzy Zdjęcie przedstawia Paulinę Dawidczyk, zastępcę Dyrektora UODO, wypowiadającą się do dziennikarzy Zdjęcie przedstawiające słuchaczy konferencji Zdjęcie 
Zdjęcie przedstawia prelegenta mówiącego do uczestników konferencji Zdjęcie przedstawia Paulinę Dawidczyk, zastępcę Dyrektora UODO, przemawiającą do uczestników konferencji Zdjęcie przedstawia prelegentkę mówiącą do uczestników konferencji Zdjęcie przedstawia dwie kobiety, które ze sobą rozmawiają Zdjęcie przedstawia osoby spoglądające na wyświetlany slajd Zdjęcie przedstawia prelegenta mówiącego do uczestników konferencji