Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Praca zdalna nauczycieli a ochrona danych osobowych – porady dla nauczycieli

Zakładanie imiennych adresów e-mail dla nauczycieli lub uczniów czy nagrywanie przebiegu lekcji lub rady pedagogicznej zgodnie z zasadami RODO - to przykładowe zagadnienia, o które pytali uczestnicy szkolenie online pt. Praca zdalna a ochrona danych osobowych – porady dla nauczycieli”, które 20 maja 2020 r. zorganizował Urząd Ochrony Danych Osobowych. Realizacja wydarzenia była możliwa dzięki współpracy z Krajowym Biurem eTwinnig i odbyła się w ramach akcji „Edukacja zdalna z eTwinning”.

Temat przewodni webinarium obejmował różne zagadnienia związane z pracą zdalną nauczycieli w kontekście ochrony danych osobowych. Prowadzący spotkanie Piotr Drobek, radca w UODO, wyjaśnił m.in. obowiązki szkoły jako administratora danych oraz zadania związane z ochroną danych, jakie spoczywają na nauczycielach w związku z pracą zdalną.

- Szkoła reprezentowana przez jej dyrektora jest administratorem w rozumieniu RODO i to ona ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Nauczyciele nie są samodzielnymi administratorami danych, a co za tym idzie nie mogą decydować o celach i sposobach przetwarzania danych. Przetwarzają dane tylko w zakresie realizacji obowiązków służbowych - wyjaśnił Piotr Drobek.

Ekspert UODO odniósł się również do zasad bezpiecznego przetwarzania przez nauczycieli danych osobowych zawartych w dokumentacji szkolnej, w sytuacji gdy nauczyciel korzysta z niej poza szkołą. O bezpieczeństwie danych osobowych i prywatności mówił także w kontekście korzystania z prywatnego sprzętu używanego przez nauczycieli do kontaktu z uczniami, w tym także podczas organizowania wideokonferencji. Ponadto nawiązał do kluczowych aspektów wizerunku jako danej osobowej w kontekście nagrywania przez uczniów i nauczycieli lekcji online.

Minione wydarzenie było adresowane przede wszystkim do nauczycieli, którzy uczestniczą w X edycji programu edukacyjnego UODO „Twoje dane - Twoja sprawa”. Jednak z uwagi na aktualny temat oraz formę realizacji spotkania webinarium było nie tylko użytecznym dopełnieniem przebiegu bieżącej edycji programu. Dodatkowo jest to kolejne w ostatnim czasie przedsięwzięcie edukacyjne UODO, które wspiera pracowników oświaty w procesie bezpiecznego przetwarzania danych podczas prowadzenia nauczania online.

Wychodząc na przeciw aktualnym potrzebom szkół, po raz pierwszy w historii programu UODO dla szkół webinarium zostało zrealizowane za pośrednictwem platformy edukacyjnej ClickMeeting. Dodatkowo dzięki zaangażowaniu organizacyjnemu Krajowego Biura eTwinning w webinarium uczestniczyli także przedstawiciele „społeczności etwinnersów", a więc nauczyciele realizujący unijny program dla szkół. W ten sposób kolejna grupa nauczycieli mogła bliżej, bo w praktyce, poznać program „Twoje dane-Twoja sprawa”.

 Poniżej zapis wideo szkolenia:

 

2020-05-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-05-21
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-05-21 15:05:32
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2021-08-05 09:55:03