photo
08.06.2020

Naruszenia ochrony danych w placówkach oświatowych - webinarium

Urząd Ochrony Danych Osobowych organizuje 9 czerwca br. w godz. 10:00–10:45 wykład on-line pt. „RODO w szkolnej ławce – vademecum naruszeń”, podczas którego eksperci UODO omówią istotne dla szkół oraz placówek oświatowych zagadnienie naruszenia ochrony danych. 

Zbliżające się webinarium to okazja dla dyrektorów szkół i nauczycieli, aby:

  • zrozumieć istotę naruszeń poprzez przybliżenie definicji i pojęć związanych z tym zagadnieniem, aby skuteczniej chronić dane osobowe personelu szkoły, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych),
  • poznać różnicę między naruszeniem a przetwarzaniem niezgodnym z prawem, co ułatwi identyfikację obu zjawisk w warunkach szkolnych,
  • przeanalizować procedurę zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego, aby gdy zajdzie konieczność, zareagować odpowiednio do sytuacji,
  • pozyskać wiedzę o najczęściej występujących naruszeniach w placówkach oświatowych i dzięki temu minimalizować ryzyko ich wystąpienia we własnych placówkach.

Podczas spotkania nie zabraknie także odniesień do nauczania zdalnego i naruszeń, jakie miały z nim związek.

Czerwcowy wykład jest adresowany przede wszystkim do uczestników X edycji programu edukacyjnego UODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”. Tradycją tej inicjatywy jest, że uczestnicy programu mieli możliwość wcześniejszego przesłania ekspertom UODO pytań, dlatego program wydarzenia obejmuje kluczowe dla szkół aspekty, które uwzgledniają realne potrzeby dyrektorów i nauczycieli.

Jest to już kolejne spotkanie z cyklu wykładów otwartych UODO, które będą mogli Państwo oglądać dzięki współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Wychodząc na przeciw potrzebom szkół i inspektorom ochrony danych, którzy wspierają placówki oświaty, nadchodzące wydarzenia ma charakter otwarty.

W późniejszym czasie udostępnimy także zapis webinarium na stronie www.uodo.gov.pl w zakładce Edukacja.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2020-06-08
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2020-06-08 08:06:32
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-05 12:28:45