photo
15.06.2020

Ponad 1200 inicjatyw edukacyjnych realizowano w X edycji programu „Twoje dane ─ Twoja sprawa”

W roku szkolnym 2019/2020 szkoły i placówki oświatowe, uczestniczące w X edycji programu "Twoje dane Twoja sprawa", zrealizowały 1267 inicjatyw edukacyjnych poświęconych ochronie danych osobowych. Wśród nich dominowały działania upowszechniające zasady bezpiecznego posługiwania się danymi osobowymi w szkole oraz poza nią, zwłaszcza w wirtualnym świecie. Nie zabrakło też przedsięwzięć adresowanych do nauczycieli, rodziców, a nawet seniorów. Wiele działań aktywnie wsparli także szkolni inspektorzy ochrony danych.

Zapraszamy do bliższego poznania kilku inicjatyw.

W Zielonce nauczyciele, IOD oraz rodzice połączyli siły, aby wspierać uczniów

W Szkole Podstawowej w Zielonce (woj. kujawsko-pomorskie) do działań edukacyjnych włączył się inspektor ochrony danych, który wraz ze szkolnym koordynatorem programu przeprowadził zajęcia z uczniami. ─ Czynnikiem inicjującym akcję jest fakt, że jako inspektorzy jesteśmy rodzicami 11-latka i obserwujemy, jakie spustoszenie czyni niekontrolowany dostęp do Internetu w umysłach młodych ludzi. Stąd też pomysł, aby na spotkaniach z uczniami poruszyć tematykę bezpieczeństwa w sieci. Jak się okazało, bardzo aktualny i potrzebny – podkreśla koordynator programu i jednocześnie zastępca IOD w SP w Zielonce, Hanna Kaczmarczyk.

Dodatkowo zrealizowano warsztaty z nauczycielami, którzy m.in. poznali scenariusze zajęć z zakresu prywatności w sieci oraz omówili potrzeby i możliwości współdziałania rodziców, nauczycieli i IOD dla uświadomienia dzieciom istniejących zagrożeń.

Ponadto zorganizowano spotkanie dla rodziców, podczas którego zaprezentowano program „Twoje dane ─ Twoja sprawa” oraz wyjaśniono, czym jest prywatność i jak ją chronić. ─ Najważniejsze w edukacji na temat ochrony prywatności jest uświadamianie rodziców, którzy mają 100% wpływu na to, ile czasu spędzają w Internecie ich dzieci. Rodzice muszą wiedzieć, jakie zagrożenia mogą napotkać dzieci w Internecie, i należy im o tym przypominać. Problem uzależnienia od Internetu coraz młodszych dzieci wynika, w naszej opinii, z braku świadomości rodziców – podkreśliła Hanna Kaczmarczyk. ─ W drugiej kolejności należy edukować dzieci i można do tego zaangażować zarówno dyrekcję szkoły, inspektora ochrony danych, jak i nauczycieli, przy czym nie tylko informatyki, ale całe grono pedagogiczne, tak, aby wyczulić na tę tematykę również wychowawców klas – podkreśla koordynator programu. Ponadto dobrą praktyką zapewniającą rozliczalność działań jest przekazywanie przez dyrekcję szkoły nauczycielom i rodzicom informacji na temat ochrony danych osobowych za pomocą e-dziennika.

W Celestynowie i Izabelinie uczono także nauczycieli

Realizowane w programie „Twoje dane ─ Twoja sprawa” inicjatywy edukacyjne służą także edukacji nauczycieli. Wynika to m.in. z formuły programu, który co roku dostarcza nauczycielom „świeżej i praktycznej wiedzy” o ochronie danych i prywatności. Przykładem takiej inicjatywy jest szkolenie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie (woj. mazowieckie). Członkowie rady pedagogicznej poznali metody ochrony danych osobowych i poszanowania prywatności, a szkolenie przeprowadzili realizatorzy projektu na podstawie materiałów udostępnionych na stronie www.uodo.gov.pl, w tym poradnika „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik” i wiedzy własnej szkolnego koordynatora programu, zdobytej w programie edukacyjnym UODO.

Tematyka szkolenia była skupiona na wybranych aspektach ochrony danych, ale kluczowych dla szkół m.in.: bezpieczeństwie w sieci, przetwarzaniu danych osobowych uczniów, w tym udostępnianiu ich wizerunku, udziału w konkursach czy przekazywaniu informacji o uczniu (telefonicznie/osobom trzecim). Szkolenie było także okazją do wyjaśnienia, na czym polega wyciek danych osobowych czy skutków zagubienia służbowego pendriva. ─ Nauczyciele, poznając tajniki ochrony własnej prywatności, łatwiej wytłumaczą zagrożenia swoim uczniom, bo każda osoba powinna świadomie poruszać się w globalnej przestrzeni ─ podkreśliła nauczycielka szkoły w Celestynowie, Joanna Drozd.

Na edukację nauczycieli postawiono także w innej mazowieckiej placówce. W Szkole Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie odbyły się warsztaty pt. „Chroń swój wizerunek w sieci” z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych. Warsztaty poprowadziła szkolna koordynatorka programu Honorata Glazer. ─ Największym atutem zajęć było to, że uczestnicy mogli w interesujący sposób przygotować lekcję wychowawczą o ochronie danych osobowych, a ja mogłam podzielić się materiałami i informacjami, które otrzymałam na szkoleniu „Twoje dane Twoja sprawa” ─ wyjaśniła nauczycielka izabelińskiej podstawówki.

W Dylągówce gra edukacyjna zachęciła uczniów do zmiany zachowań

Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce (woj. podkarpackie) przeprowadziła drużynowy konkurs interaktywny „Bezpieczny Internet” na temat bezpieczeństwa w sieci przy pomocy platformy do tworzenia interaktywnych gier. Gra powstała po to, aby sprawdzić i utrwalić wiedzę uczniów na tematy: bezpieczeństwa w Internecie, danych osobowych i ich ochrony, przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom w sieci. ─ Według nas najważniejszą sprawą w edukacji na temat ochrony danych osobowych jest profilaktyka, czyli zapobieganie, poprzez uświadamianie uczniom, jakie skutki niosą za sobą niewłaściwe zachowanie w sieci, oddziaływanie na emocje, pobudzanie do refleksji poprzez podawanie konkretnych przykładów nieodpowiedzialnych zachowań oraz ich skutków. Krótko mówiąc, dbałość o swój wizerunek w sieci ─ stwierdziła nauczycielka i koordynator programu, Halina Bogdan.

Wybrane inicjatywy edukacyjne zrealizowano w ramach X edycji ogólnopolskiego programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Pełny wykaz inicjatyw jest dostępny poniżej.

Szkolnym koordynatorom programu „Twoje dane ─ Twoja sprawa” oraz uczniom dziękujemy za wszystkie podjęte przedsięwzięcia i niesamowite zaangażowanie w działania na rzecz ochrony prywatności dzieci i młodzieży. Współpracujmy i dzielmy się wiedzą!

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2020-06-15
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2020-06-12 12:06:24
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-05 12:30:31

Materiały do pobrania

Pobierz plik Wykaz inicjatyw X edycji programu Twoje dane - Twoja sprawa
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2020-07-09 14:06:15
Wprowadził informację:
user Izabela Pawelczyk
date 2020-07-09 14:06:15