photo
05.02.2021

Współpraca placówek doskonalenia nauczycieli

Wzmocnienie pozycji ośrodków w programie, wsparcie i wymiana doświadczeń – to główne cele nawiązanej współpracy placówek doskonalenia nauczycieli w ramach XI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa.

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (RODoN), który od wielu lat współpracuje z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa, w roku szkolnym 2020/21 nie tylko podejmuje działania w ramach współpracy ze szkołami, ale zaplanował cykl spotkań, podczas których przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli mają okazję wymienić się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami dotyczącymi programu. W ramach realizowanego przedsięwzięcia – koordynowanego przez p. Monikę Pskit, przedstawiciela Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu – odbyły się już dwa spotkania w formule wideokonferencji.

Podczas pierwszego spotkania, 12 listopada 2020 roku, zostały omówione cele i założenia współpracy, a przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli z Wrocławia, Warszawy, Radomia, Gdańska, Gdyni, Bydgoszczy i Szczecina podzielili się swoimi doświadczeniami oraz planami związanymi z realizacją bieżącej, XI edycji programu. Zaprezentowano szeroki wachlarz różnych form oraz metod upowszechniania wiedzy wśród nauczycieli oraz dyrektorów szkół, w ramach lokalnych sieci współpracy. Spotkanie stanowiło potężną dawkę inspiracji dla ośrodków, które po raz pierwszy w tym roku podjęły współpracę w ramach programu, a także początek planowania działań edukacyjnych, które zostały zorganizowane z okazji XV Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Na zaproszenie RODoN-u, w cyklu spotkań udział biorą również przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Działania w ramach programu są realizowane systemowo: po pierwsze – edukacja dyrektorów szkół i nauczycieli, po drugie – edukacja uczniów i ich środowiska, dlatego też p. Marta Mikołajczyk, koordynatorka programu „Twoje dane – Twoja sprawa w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, podkreśliła jak duża jest wartość organizowanych tego typu spotkań, wymiany doświadczeń i wzajemnej współpracy w programie. Podkreśliła również znaczącą rolę ośrodków w propagowaniu wiedzy ochronie danych osobowych oraz promocji programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa wśród nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Drugie spotkanie, organizowane 14 stycznia 2021 roku, w sporej mierze poświęcono omówieniu planowanych inicjatyw w poszczególnych regionach w ramach obchodów XV Dnia Ochrony Danych Osobowych, przypadającego, jak co roku, 28 stycznia. Uczestnicy zapoznali się z przedstawionymi propozycjami przez uczestników spotkania. Była to również doskonała okazja do zaproszenia uczestników spotkania na główne wydarzenie zorganizowane w ramach obchodów XV Dnia Ochrony Danych Osobowych, a więc konferencja pt. „Realna ochrona danych osobowych w zdalnej rzeczywistości.

Najbliższe spotkanie sieci współpracy placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, podsumowujące działania, zostało zaplanowane na maj 2021 roku.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2021-02-05
Wprowadził informację:
user Kacper Sokołowski
date 2021-02-05 12:02:00
Ostatnio modyfikował:
user Kacper Sokołowski
date 2021-02-22 08:53:23