photo
11.03.2021

Jak zadbać o dane osobowe podczas e-lekcji?

Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość ‒ to temat wykładu online przygotowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych dla kadry pedagogicznej szkół różnego typu. Webinarium odbędzie się 11 marca 2021 r. w ramach programu zainicjowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”.

- Jak bezpiecznie uczyć dzieci i młodzież na odległość, to w tej chwili jedna z kluczowych kwestii dla nauczycieli i osób związanych z oświatą. Dużo wątpliwości wśród kadry pedagogicznej budzą zwłaszcza zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w kontekście nauki zdalnej. Dlatego do udziału w projekcie zaprosiliśmy Urząd Ochrony Danych Osobowych – wyjaśniła Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

‒ Odpowiadając na potrzeby pedagogów, podczas wykładu ekspert UODO omówi wszelkie zagadnienia związane z bezpiecznym prowadzeniem nauki zdalnej ‒ zapowiedziała Urszula Góral, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji w UODO.

O bezpieczeństwie danych osobowych w szkole
‒ Uczniowie są coraz bardziej świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Natomiast potrzebują zwracać większą uwagę na to jak zachować się w konkretnych sytuacjach w życiu codziennym, w tym w nowych warunkach, jakie stwarza nauczanie na odległość ‒ wyjaśniła Urszula Góral. Jak dodała: Doświadczenia UODO, pozyskane dzięki współpracy ze szkołami, jednoznacznie wskazują, że zainteresowanie tematem ochrony danych osobowych wzrasta nie tylko wśród dyrektorów szkół oraz nauczycieli, ale – co nas szczególnie cieszy – wśród samych uczniów.

Pogłębienie zwłaszcza praktycznych aspektów wiedzy o ochronie danych osobowych uzasadniają zadania, jakie w tym procesie realizują szkoły, które przetwarzają dane osobowe uczniów i ich rodziców czy opiekunów oraz nauczycieli. Jednak w związku z upowszechnieniem nauczania na odległość pojawiały się dodatkowe elementy, które w tradycyjnym nauczaniu nie dominowały.

Chodzi o zrozumienie procesu transferu danych przez Internet, bo obecnie używane są narzędzia np. do prowadzenia telekonferencji, wcześniej mniej powszechnie wykorzystywane w szkołach. Szkolni administratorzy, aby przygotować personel do pracy w zmienionych warunkach, musieli dostarczyć im nowej wiedzy, także o bezpiecznym przetwarzaniu danych na odległość.

Ponadto znaczenia nabrały kwestie udostępniania wizerunku, tak nauczycieli, jak i uczniów, co także zrodziło pytania o bezpieczeństwo. O zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w minionym miesiącach UODO pytali także rodzice, co potwierdza, że zwracają oni uwagę także i na ten obszar funkcjonowania placówek edukacyjnych.

O programie „Reaguj i wspieraj...”
Celem programu „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość” jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy przydatnej w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.
Projekt to cykl webinariów w formie online, zaplanowanych w okresie styczeń - marzec 2021 r. Cykl składa z 6 spotkań on-line prowadzonych przez ekspertów w danej dziedzinie, które adresowane są do rodziców i nauczycieli. W ramach programu przygotowany został również poradnik dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców będący wsparciem w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić po powrocie ucznia z nauki zdalnej do klasy szkolnej.

Program realizuje Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, konsultantami wojewódzkimi ds. psychiatrii i psychologii klinicznej, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie pod linkiem: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15413,Program-Reaguj-i-wspieraj-Koalicja-na-rzecz-tworzenia-bezpiecznego-srodowiska-na.html.

 Zapis webinarium dostępny jest ponizej:

 

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2021-03-11
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2021-03-10 09:03:03
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-05 12:41:33