photo
26.04.2021

RODO w szkolnej ławce. Przetwarzanie danych biometrycznych

Urząd Ochrony Danych Osobowych organizuje 28 kwietnia 2021 r. wykład on-line dla przedstawicieli sektora oświaty. Tym razem tematem przewodnim spotkania będzie przetwarzanie danych biometrycznych.

Zapowiadany wykład jest adresowany wyłącznie do dyrektorów oraz kadry pedagogicznej szkół oraz placówek oświatowych uczestniczących w bieżącej XI edycji programu edukacyjnego UODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Webinarium będzie służyć omówieniu kluczowych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych biometrycznych. Eksperci UODO wyjaśnią, dlaczego należy zachować wzmożoną ostrożność przy przetwarzaniu przez szkoły danych osobowych dzieci, które powinny być szczególnie chronione. Na podstawie analizy bieżących spraw oraz przepisów i wytycznych, wskażą, na co zwracać uwagę przy przetwarzaniu danych biometrycznych.

Dane biometryczne oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne (art. 4 pkt 14 RODO).

Z uwagi na unikalność i stałość danych biometrycznych, przekładających się na ich niezmienności w czasie, wykorzystywanie danych biometrycznych powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością i rozwagą. Ewentualny wyciek danych biometrycznych będzie skutkować dużym ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Odnosi się to w sposób szczególny do danych biometrycznych dzieci, bowiem podjęcie decyzji o udostępnieniu tego rodzaju danych dziecka przez opiekunów prawnych oraz ich ewentualny wyciek nie będzie możliwy do odwrócenia w czasie, nawet po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Zapis wideo wykładu:

 

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2021-04-26
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2021-04-23 14:04:19
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-05 12:42:02

Materiały do pobrania

Pobierz plik RODO w szkolnej ławce. Przetwarzanie danych biometrycznych – prezentacja
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2021-05-14 14:51:25
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2021-05-14 14:51:25
Pobierz plik RODO w szkolnej ławce. Przetwarzanie danych biometrycznych – broszura
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2021-05-27 12:23:59
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2021-05-27 12:23:59