photo
15.06.2021

Ośrodki doskonalenia nauczycieli razem w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”

Wzmocnienie pozycji ośrodków doskonalenia nauczycieli w programie edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa”, wsparcie oraz wymiana doświadczeń to główne cele, jakie złożyły się na wspólną inicjatywę tych ośrodków w postaci cyklu wideokonferencji, którą placówki te realizowały, uczestnicząc w XI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Cykl wideokonferencji zorganizowany przez wspierający UODO od lat Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (RODoN) stanowił cenny element kooperacji placówek z Urzędem podczas kończącej się edycji programu edukacyjnego UODO dla szkół Podczas trzech spotkań online przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami dotyczącymi uczestnictwa w programie.

Przypomnijmy – podczas pierwszego spotkania, 12 listopada 2020 r., zostały omówione cele i założenia współpracy, a przedstawiciele placówek z Wrocławia, Warszawy, Radomia, Gdańska, Gdyni, Bydgoszczy i Szczecina podzielili się swoimi doświadczeniami oraz planami związanymi z realizacją bieżącej, XI edycji programu. Zaprezentowano różne formy i metody współpracy z nauczycielami oraz dyrektorami szkół, w ramach lokalnych sieci współpracy. Spotkanie stanowiło potężną dawkę inspiracji dla ośrodków – które po raz pierwszy w tym roku podjęły współpracę w ramach programu – a także początek planowania działań edukacyjnych, przeprowadzonych z okazji XV Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Drugie spotkanie, organizowane 14 stycznia 2021 r., w sporej mierze poświęcono omówieniu planowanych inicjatyw w poszczególnych regionach w ramach obchodów XV Dnia Ochrony Danych Osobowych, przypadającego, jak co roku, 28 stycznia. W ramach obchodów m.in. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zorganizował „Festiwal wiedzy na temat ochrony danych osobowych i prawa do prywatności” dla uczniów radomskich szkół. Działanie to zostało wyróżnione w ramach organizowanego przez Prezesa UODO konkursu, a także mieliśmy okazję wziąć udział w debacie online nt. tożsamości cyfrowej, zorganizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Podczas ostatniego spotkania online, które odbyło się 27 maja 2021 r., Marta Mikołajczyk, Koordynator Programu edukacyjnego UODO „podkreśliła, jak dużą wartość ma współpraca i wzajemna wymiana doświadczeń w programie. Podziękowała wszystkim uczestnikom organizowanych spotkań za udział oraz zaangażowanie w realizację programu. Szczególne podziękowania były skierowane do Moniki Pskit z Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli za organizację spotkań, wyjątkowe zaangażowanie i przedstawienie wartych uwagi propozycji działań edukacyjnych. Zdecydowanie udział w organizowanym przedsięwzięciu pozwolił nie tylko na wymianę doświadczeń, ale stanowił inspirację do podejmowania kolejnych ciekawych działań.

Z podsumowania RODoN wynika, że „Uczestniczenie w sieci współpracy ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli przyczyniło się do wzrostu kompetencji członków sieci w zakresie tematyki związanej z realizacją Programu »Twoje dane – Twoja sprawa«. Pozwoliło przedstawicielom ośrodków spojrzeć na podejmowane działania z różnych perspektyw. Wykazało istotną rolę Urzędu Ochrony Danych Osobowych we wsparciu merytorycznym placówek realizujących Program poprzez przygotowywane webinaria i porady z cyklu »Warto wiedzieć…«”.

Jak podkreślił Paweł Załęcki z Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy – „Wartością dodaną dotychczasowych spotkań jest możliwość zapoznania się z odmiennościami dotyczącymi sposobów i specyfik realizacji programu w różnorakich środowiskach. Różnorodność uznałbym chyba za najbardziej interesujący wymiar naszych spotkań”.

Wszystkim uczestnikom organizowanych spotkań bardzo dziękujemy za owocną współpracę w ramach XI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” i liczymy na podejmowanie kolejnych, równie wartościowych działań na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych wśród nauczycieli i dyrektorów szkół w przyszłości.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2021-06-15
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2021-06-15 15:06:36
Ostatnio modyfikował:
user Kacper Sokołowski
date 2021-06-15 16:04:02