Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

35. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności, Warszawa 2013

Przyjęciem 8 rezolucji oraz Deklaracji Warszawskiej zakończyły się zamknięte obrady 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności.

Rezolucje poświęcone są m.in. profilowaniu, śledzeniu w sieci (ang. web tracking), jawności praktyk związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz konsekwentnej polityce edukacyjnej związanej z technologiami cyfrowymi.

Przyjęte rezolucje znajdą swoje odbicie w aktach prawnych zapewne dopiero po kilku latach, po tym jak poruszane w nich problemy zostaną poddane również lokalnej dyskusji – mówi dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. – Niemniej dla rzeczników już teraz są zestawem wskazań, które powinny być brane pod uwagę zarówno przy wydawaniu decyzji w konkretnych sprawach, jak i przy opiniowaniu aktów prawnych – dodaje.

Podsumowaniem dyskusji, jaka miała miejsce w pierwszym dniu obrad jest Deklaracja Warszawska odnosząca się do zagrożeń związanych z coraz powszechniejszym korzystaniem z różnego rodzaju aplikacji mobilnych. Rzecznicy zwracają w niej uwagę, że wprawdzie aplikacje ułatwiają codzienne życie, a także zapewniają rozrywkę, lecz równocześnie umożliwiają przetwarzanie dużej ilości danych, często bez wiedzy osób, których dane dotyczą. Kluczowe jest więc, aby ich użytkownicy posiadali kontrolę nad swoimi danymi, a przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem. Chociaż w pierwszym rzędzie za odpowiednią ochronę prywatności odpowiedzialne są spółki zajmujące się aplikacjami, nie tylko ich twórcy, ale także dostarczyciele systemów operacyjnych, to jednak organy publiczne regulujące ten sektor powinny podnosić świadomość w tym zakresie, nie tylko wśród podmiotów oferujących aplikacje, ale także w całym społeczeństwie.

2020-08-27 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-08-27
Wprowadził‚ informację: Paweł Malinowski 2020-08-27 13:08:53
Ostatnio modyfikował: Paweł Malinowski 2020-09-04 14:08:57