42. Międzynarodowa Konferencja Global Privacy Assembly, 2020

W dniach 13-15 października 2020 r. odbyła się sesja zamknięta Międzynarodowej Konferencji Global Privacy Assembly (GPA), po raz pierwszy w formie online. Gospodarzem wydarzenia był Sekretariat GPA, którego obsługę zapewnia Urząd Rzecznika Informacji Zjednoczonego Królestwa. W tym najważniejszym corocznym spotkaniu Global Privacy Assembly, zrzeszającym m.in. przedstawicieli organów ochrony danych osobowych z całego świata, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Rady Europy, uczestniczyło ponad 100 członków i obserwatorów GPA.

Z ramienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych udział w wydarzeniu wzięła Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji.

42. Międzynarodową Konferencję Global Privacy Assembly otworzyła Przewodnicząca GPA, Rzecznik Ochrony Informacji Zjednoczonego Królestwa, Elizabeth Denham, która w swoim przemówieniu m.in. podkreśliła znaczenie pracy dokonanej przez Global Privacy Assembly w ostatnich latach nad modernizacją, określeniem kierunku strategicznego i modernizacją GPA, dzięki czemu GPA było przygotowane na odpowiedź na wyzwania, które pojawiły się w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19.

Tegoroczne wydarzenie zostało podzielone na trzy 3-godzinne sesje online, a zwieńczeniem każdej z nich była dyskusja na forum.

Pierwszy dzień Konferencji poświęcono w szczególności analizie postępów w realizacji strategii GPA, uzgodnionej podczas ubiegłorocznej 41. Międzynarodowej Konferencji w Tiranie, a mianowicie kluczowych osiągnięć w tym zakresie, czyli trzech priorytetów strategicznych, do których należą: zwiększanie ochrony prywatności na poziomie globalnym w erze cyfrowej, maksymalne wzmocnienie głosu i wpływu GPA na arenie międzynarodowej oraz budowanie potencjału.

Drugiego dnia wydarzenia skoncentrowano się na kwestii roli GPA w odpowiedzi na wyzwania związane z pandemią COVID-19, podkreślając kluczową rolę i wkład Zespołu roboczego GPA ds. COVID-19 powołanego w celu wypracowania praktycznych odpowiedzi na kwestie ochrony prywatności pojawiające się w kontekście pandemii. Podczas tej sesji omówiono działania przedmiotowego zespołu, przedstawiając konkretne wyniki jego prac, w tym projekt Rezolucji  w sprawie wyzwań w zakresie ochrony danych i prywatności pojawiających się w kontekście pandemii COVID-19.

Pierwszym tematem omawianym trzeciego dnia Konferencji była przyszłość konferencji. Przewodnicząca Grupy roboczej GPA ds. przyszłości konferencji przestawiła aktualne informacje na temat stanu prac.

Następnie ogłoszono wyniki głosowania pisemnego przeprowadzonego wśród członków GPA w sprawie raportów grup roboczych GPA, raportu Komitetu Wykonawczego GPA za rok 2020 oraz raportu z 41. Międzynarodowej Konferencji w 2019 r. – wszystkie raporty zostały przyjęte.

Kolejnym punktem programu było omówienie i przyjęcie przez członków GPA rezolucji dotyczących kluczowych kwestii.

Istotnym punktem wydarzenia było ogłoszenie wyników przeprowadzonego wśród członków GPA głosowania w ramach procedury pisemnej w sprawie wyborów uzupełniających członków Komitetu Wykonawczego GPA. W wyniku głosowania nowym członkiem Komitetu został Prof. Ulrich Kelber, Federalny Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji Niemiec, natomiast Angelene Falk, Rzecznik Ochrony Informacji i Prywatności Kanady, została wybrana na drugą kadencję.

Na zakończenie wydarzenia głos zabrał gospodarz kolejnej Międzynarodowej Konferencji GPA, Rzecznik Krajowego Instytutu Dostępu do Informacji i Ochrony Danych Osobowych, zapraszając do udziału w Konferencji w 2021 r. w Meksyku.

Podczas 42. Międzynarodowej Konferencji Global Privacy Assembly przyjęto pięć istotnych rezolucji:

  1. Rezolucję w sprawie technologii rozpoznawania twarzy,
  2. Rezolucję w sprawie roli ochrony danych osobowych w międzynarodowej pomocy na rzecz rozwoju, międzynarodowej pomocy humanitarnej i zarządzaniu kryzysowym,
  3. Rezolucję w sprawie rozliczalności w rozwijaniu i wykorzystywaniu sztucznej inteligencji,
    Urząd Ochrony Danych Osobowych był jednym ze współwnioskodawców tego istotnego dokumentu,
  4. Rezolucję w sprawie wyzwań w zakresie ochrony danych i prywatności pojawiających się w kontekście pandemii COVID-19,
  5. Rezolucję w sprawie wspólnych oświadczeń dotyczących pojawiających się kwestii globalnych.

Wszystkie dokumenty przyjęte podczas 42. Międzynarodowej Konferencji Global Privacy Assembly oraz oficjalne podsumowanie wydarzenia zostaną w najbliższym czasie opublikowane na stronie GPA: https://globalprivacyassembly.org/.

Więcej informacji na temat Global Privacy Assembly dostępnych jest w zakładce: https://uodo.gov.pl/pl/459.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2020-10-21
Wprowadził informację:
user Izabela Pawelczyk
date 2020-10-21 13:10:29
Ostatnio modyfikował:
user Izabela Pawelczyk
date 2020-10-21 14:44:06