photo
01.03.2022

Nowe konkursy dla uczestników programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

Prezes UODO zaprasza uczniów szkół uczestniczących w XII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Ochrona danych osobowych na co dzień”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie nagrania głosowego adresowanego do seniorów na temat zasad ochrony danych osobowych. Dodatkowo w oddzielnym konkursie wybierzemy najlepszą inicjatywę edukacyjną zrealizowaną w bieżącej edycji programu.

Konkursy startują 1 marca 2022 r.

Konkurs dla uczniów

Ponieważ młodzi ludzie zdecydowanie lepiej radzą sobie z nowymi technologiami niż ich rodzice, a przede wszystkim dziadkowie, warto wykorzystać potencjał młodych ludzi i dotrzeć do osób starszych. Dlatego też, w tym roku zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dla seniorów nagrania głosowego (podcast) na temat zasad ochrony danych osobowych i bezpiecznego korzystania z sieci. Nagranie może być tworzone w oparciu o cykl porad „Warto wiedzieć…”, które UODO opracowało na potrzeby realizacji programu edukacyjnego.

Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do głębszego zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych, promowanie zasad ochrony danych osobowych, popularyzowanie wiedzy o ochronie danych osobowych, a także podkreślenie istotnej roli tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w życiu każdego człowieka.

‒ W bieżącej edycji programu nowością jest to, że w konkursie dla uczniów przyznamy nagrody w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa. To oczekiwana przez uczestników zmiana ‒ wyjaśniła Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO.

Konkurs na najlepszą inicjatywę edukacyjną

Tradycyjnie wraz z konkursem dla uczniów UODO ogłasza konkurs dla szkół i placówek doskonalenia nauczycieli. W tym konkursie wybierzemy najlepsze działanie edukacyjne (np. zajęcia, gry, zabawy edukacyjne, warsztaty), które służą upowszechnieniu wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli, a zostały zrealizowane w roku szkolnym 2021/2022 w oparciu o autorskie scenariusze zajęć.

Nabór prac i ogłoszenie wyników

W obu konkursach prace konkursowe należy przysyłać do 14 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem specjalnego formularza.

Jeśli chodzi o wyniki, to w przypadku obu konkursów UODO ogłosi je 9 maja 2022 r. na stronie internetowej UODO.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Ponadto szkoła lub placówka doskonalenia nauczycieli, która zajmie I miejsca w konkursie na najlepszą inicjatywę edukacyjną, otrzyma szczególne wyróżnienie Prezesa UODO – statuetkę „Złote Pióro”.

Szczegółowe informacje nt. zasad udziału w konkursach dostępne są w regulaminach dodanych poniżej.

Zachęcamy do licznego uczestnictwa w konkursach!

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2022-03-01
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2022-03-21 14:03:01
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2022-12-15 11:07:55

Materiały do pobrania

Pobierz plik Konkurs dla uczniów w ramach XII TDTS – plakat (PDF 394 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-21 14:59:55
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2022-03-21 14:59:55
Pobierz plik Regulamin konkursu dla uczniów (PDF 647 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-21 15:00:31
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2022-03-21 15:00:31
Pobierz plik Regulamin konkursu dla szkół i placówek na najlepszą inicjatywę edukacyjną (PDF 374 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-21 15:01:23
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2022-03-21 15:01:23