photo
28.01.2022

Grono laureatów nagrody im. M. Serzyckiego powiększyło się

W tym roku Nagrodę im. Michała Serzyckiego otrzymali Małgorzata Margulska-Haczyk oraz mec. Xawery Konarski.

Uroczystość wręczenia przez Jana Nowaka, Prezesa UODO, Nagród im. Michała Serzyckiego była głównym wydarzeniem obchodzonego po raz szesnasty Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Laureaci nagrody im. Michała Serzyckiego w 2022 roku

W tym roku nagrody wręczono już po raz piąty. Otrzymali je:

  • Małgorzata Margulska-Haczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie. Kadra pedagogiczna oraz uczniowie kierowanej przez laureatkę szkoły aktywnie angażują się w działania związane z ogólnopolskim programem edukacyjnym UODO dla szkół i placówek oświatowych pn. „Twoje dane – Twoja sprawa”. Pani Dyrektor dała się poznać jako niezwykle prężna propagatorka zasad ochrony danych osobowych w środowisku szkolnym. W sposób kreatywny i nowatorski promuje te zagadnienia wśród uczniów i grona pedagogicznego. Podejmowane przez społeczność kutnowskiej podstawówki działania zaowocowały zajęciem przez szkołę II miejsce w konkursie dla szkół na scenariusz zajęć, który zorganizowano w ramach XI edycji programu w roku szkolnym 2020/2021. Natomiast uczeń kutnowskiej „dziewiątki” – autor wideoporadnika dla rodziców pt. „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych” – zajął zaszczytne I miejsce w konkursie dla uczniów w tej samej edycji programu.
  • Adwokat Xawery Konarski – ekspert prawny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze nowych technologii. Współzałożyciel jednej z większych kancelarii prawnych, w której nadzoruje prace zespołów związanych z prawem do prywatności i ochroną danych osobowych. Specjalizując się w zagadnieniach prawa do ochrony danych osobowych oraz prywatności, przyczynia się do podnoszenia poziomu wiedzy z tego zakresu, co jest szczególnie cenne w dobie gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii i cyfrowej transformacji. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom oraz organizacjom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony danych osobowych i informacji. Jako ekspert prawny brał udział w pracach legislacyjnych nad ustawami z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.

O nagrodzie im. Michała Serzyckiego

Nagroda im. Michała Serzyckiego, którą ustanowiła dr Edyta Bielak-Jomaa, poprzednia Prezes UODO, jest wyróżnieniem dla tych, którzy przyczyniają się do poszerzania świadomości na temat prywatności i roli ochrony danych osobowych w wielu dziedzinach i środowiskach.

Od 2018 roku nagroda ta jest wręczana co roku podczas obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. Termin ten ma wymiar symboliczny, gdyż Polska włączyła się w obchody tego święta w 2007 roku, a więc w czasie, gdy patron nagrody ‒ Michał Serzycki ‒ zajmował stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych III kadencji. Jednym z rezultatów jego działań było zainicjowanie na szeroką skalę działalności informacyjnej i edukacyjnej organu ds. ochrony danych osobowych.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-01-28
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2022-03-23 14:03:56
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2022-03-23 14:47:45

Galeria zdjęć

Jak Nowak, prezes UODO (z prawej) wręcza nagrodę im. Michała Serzyckiego pani Małgorzacie Margulskiej-Haczyk (z lewej). Jak Nowak, prezes UODO (z prawej) wręcza nagrodę im. Michała Serzyckiego mec. Xaweremu Konarskiemu (z lewej).