Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji do usprawniania zarządzania sieciami

2. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji do usprawniania zarządzania sieciami, informacjami i urządzeniami sieciowymi w środowisku informatycznym Urzędu oraz zakup urządzenia UPS”, oznaczenie niniejszego postępowania: DA.201.2.2022. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne jest na Platformie e-Zamówienia.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-1f7cea03-e186-11ec-9a86-f6f4c648a056

Na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f7cea03-e186-11ec-9a86-f6f4c648a056 udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem.

2022-06-30 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Administracyjny
Wytworzył informację: Robert Tyszewicz 2022-06-30
Wprowadził‚ informację: Rodryg Sztrubel 2022-06-30 14:06:01
Ostatnio modyfikował: Rodryg Sztrubel 2022-06-30 14:11:41