Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Zakup i dostawa sportowych kart indywidualnych dla pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4. „Zakup i dostawa sportowych kart indywidualnych dla pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych”, oznaczenie niniejszego postępowania: DA.201.4.2022. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-25bd39ae-34bb-11ed-9171-f6b7c7d59353

Na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25bd39ae-34bb-11ed-9171-f6b7c7d59353 udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem.

2022-09-16 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Administracyjny
Wytworzył informację: Robert Tyszewicz 2022-09-16
Wprowadził‚ informację: Rodryg Sztrubel 2022-09-16 12:09:21
Ostatnio modyfikował: Rodryg Sztrubel 2022-09-16 12:56:11