Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Zakup urządzeń sieciowych wraz z konfiguracją w tym urządzeń WAN

5. „Zakup urządzeń sieciowych wraz z konfiguracją w tym urządzeń WAN”, oznaczenie niniejszego postępowania: DA.201.5.2022. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-4e2e7e5e-43b3-11ed-8832-4e4740e186ac

Na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e2e7e5e-43b3-11ed-8832-4e4740e186ac udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem.

2022-10-04 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Administracyjny
Wytworzył informację: Robert Tyszewicz 2022-10-04
Wprowadził‚ informację: Rodryg Sztrubel 2022-10-04 13:10:25
Ostatnio modyfikował: Rodryg Sztrubel 2022-10-04 13:28:52