Grupa ds. Koordynacji Nadzoru nad CIS

Grupa ds. Koordynacji Nadzoru nad Systemem Informacji Celnej (CIS) została utworzona na podstawie rozporządzenia (WE) 766/2008 w celu zapewnienia skoordynowanego nadzoru nad systemem informacyjnym CIS w zakresie ochrony danych osobowych. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele krajowych organów nadzorczych Państw Członkowskich odpowiedzialnych za ochronę danych oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych.

Grupa jest forum umożliwiającym koordynację działań dotyczących nadzoru nad Systemem Informacji Celnej pomiędzy Europejskim Inspektorem Ochrony Danych i krajowych organów ochrony danych osobowych na podstawie art. 37 rozporządzenia (WE) 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego.

Grupa spotyka się raz w roku, równolegle z posiedzeniami Wspólnego Organu Nadzorczego ds. celnych. Wspólny Organ Nadzorczy ds. celnych to organ nadzoru ustanowiony na podstawie art. 18 Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznych dla potrzeb celnych jako organ właściwy do nadzoru funkcjonowania Systemu Informacji Celnej.

CIS jest systemem centralizującym informacje celne, którego celem jest zapobieganie, śledzenie i ściganie działań naruszających unijne przepisy prawa celnego lub rolnego. CIS składa się z centralnej bazy danych dostępnej poprzez terminale w każdym Państwie Członkowskim. Dane wprowadzane do CIS dotyczą towarów, środków transportu, przedsiębiorstw i osób związanych z takimi naruszeniami. Dotyczą one również kierunków nadużyć finansowych, zatrzymanych, zajętych lub skonfiskowanych towarów lub środków pieniężnych.

Szczegółowe informacje na temat Grupy są dostępne na jej stronie internetowej.

Podmiot udostępniający: Departament Kontroli i Naruszeń
Wytworzył informację:
user Jacek Młotkiewicz
date 2022-12-07
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-07 12:12:02
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-20 10:03:29