photo
02.02.2024

Agnieszka Grzelak – Zastępczyni Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa europejskiego (INP PAN 2016), dr nauk prawnych (UJ 2006), profesorka w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego (Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE).

Autorka, współautorka i redaktorka wielu książek, artykułów i innych publikacji naukowych, w szczególności z zakresu systemu prawnego Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego oraz ochrony praw człowieka, zwłaszcza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, np. monografii poświęconej ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości (Warszawa 2015), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości (wyd. Beck, Warszawa 2019), monografii poświęconej ochronie danych osobowych w sądach i prokuraturze (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019). Jest także współautorką komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (wyd. Must Read Media, Warszawa 2018), a ostatnio komentarza do Aktu o usługach cyfrowych DSA (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2024).

Od 2000 r. zatrudniona w urzędach państwowych, w tym w latach 2000-2004 w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w latach 2004-2015 w Biurze Analiz Sejmowych, następnie do 2019 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jako zastępczyni dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, a w latach 2019-2024 członkini Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Adwokatka (niewykonująca zawodu). Prowadziła zajęcia na aplikacji adwokackiej i radcowskiej, a także na studiach podyplomowych, w tym dotyczących ochrony danych osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego czy Polskiej Akademii Nauk. Była ekspertką w programach międzynarodowych, w tym projektach twinningowych czy programach Rady Europy związanych z problematyką ochrony danych osobowych. Laureatka wielu nagród za działalność zawodową i naukową, stypendystka, kierowniczka oraz wykonawczyni grantów badawczych.

Członkini stowarzyszeń naukowych, w tym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie oraz rady naukowej Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-02-02
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-02-02 11:02:23
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-02-12 15:55:38