photo
04.03.2024

Konrad Komornicki - Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Studium Bezpieczeństwa Narodowego, a także Europejskie Centrum Studiów Bezpieczeństwa im. Georga Marshalla (Garmisch Partenkirchen).

Od ponad 25 lat zajmuje się obszarem zarządzania bezpieczeństwem informacji, sprawując nadzór nad ochroną osób i mienia, danych osobowych, informacji niejawnych, jak również bezpieczeństwem teleinformatycznym. Przez kilkanaście lat, równolegle do zajmowanych stanowisk pracował jako pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

Były członek rad nadzorczych m.in. sektora ubezpieczeniowego, pocztowego i telekomunikacyjnego.

W latach 1999-2002 pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Obronnych i Zabezpieczeń w Poczcie Polskiej S.A, reprezentując ją w Światowej Grupie Bezpieczeństwa Pocztowego. W 2002 był członkiem zarządu jednej ze spółek Kredyt Bank S.A. Od 2003 roku przez 7 lat piastował funkcję Dyrektora Biura Ochrony w Urzędzie M. St. Warszawa. W latach 2010-2015 jako Dyrektor Biura Ochrony i Informatyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej m.in. koordynował współpracę z ramienia KPRP ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w państwie. Przez kolejne dwa lata obejmował stanowiska Dyrektora Biura Bezpieczeństwa w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S. A gdzie był m.in. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Od 2018 roku do 2024 r. Dyrektor Pionu Teleinformatycznego i Bezpieczeństwa w Warszawskim Transporcie Publicznym. Pełnił jednocześnie funkcję Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. bezpieczeństwa w transporcie publicznym.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-03-04
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-03-04 12:03:41
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-03-04 12:59:25