photo
06.02.2023

XVII Dzień Ochrony Danych Osobowych za nami!

Tradycyjnie w styczniu obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. W tym roku siedemnaste obchody odbyły się 31 stycznia w Ełku, a temat przewodni ogólnopolskiej konferencji naukowej brzmiał „Przyszłość ochrony danych osobowych w świetle rozwoju technologii”.

Urząd Ochrony Danych Osobowych zorganizował to wydarzenie we współpracy z Prezydentem Miasta Ełku oraz ełcką filią Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w murach której odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa.

Grono laureatów Nagrody im. M. Serzyckiego powiększyło się

W ramach obchodów XVII Dnia Ochrony Danych Osobowych już po raz szósty wręczono Nagrody im. Michała Serzyckiego. Te szczególne wyróżnienia wręczył laureatom Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO.

Nagrody otrzymały:

  • Dr Edyta Bielak-Jomaa – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w latach 2018-2019 oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w latach 2015-2018. Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Autorka ponad 50 opracowań nt. ochrony danych osobowych, prawa pracy i problematyki rynku pracy. Jest organizatorką licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, debat i warsztatów poświęconych tym zagadnieniom. 
  • Dr Urszula Góral – wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady z ochrony danych osobowych oraz obroniła doktorat poświęcony unijnej polityce w zakresie ochrony danych. Obecnie pełni także funkcję inspektora ochrony danych w Kancelarii Sejmu. Jest autorką wielu artykułów i publikacji poświęconych ochronie danych osobowych, uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach związanych z tą tematyką.
  • Iwona Niedzielska-Taźbier – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Od 2018 roku pełni funkcję szkolnego koordynatora programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Jest autorką licznych wewnątrzszkolnych materiałów nt. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w Internecie oraz inicjatorką wielu innych działań zorganizowanych w ramach programu edukacyjnego UODO dla szkół.

W gronie seniorów, studentów i samorządowców o ochronie danych

Na program tegorocznych obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych składały się również wydarzenia towarzyszące.

Jednym z nich były warsztaty ze studentami ełckiej filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pt. „Ochrona danych osobowych w kontekście cyberzagrożeń”, a także warsztaty z seniorami na temat ochrony danych osobowych podczas korzystania z nowych technologii w życiu codziennym.

W Urzędzie Miasta Ełku wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych osobowych mogli skorzystać z konsultacji, których udzielali przedstawiciele UODO. W Urzędzie Miasta przeprowadzono także szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego poświęcone projektowaniu ochrony danych osobowych przez JST w zw. z wyzwaniami technologicznymi.

***

Sesje tematyczne ogólnopolskiej konferencji naukowej, a także uroczystość wręczenia Nagród im. Michała Serzyckiego były transmitowane online, a poniżej znajduje się zapis wideo poszczególnych sesji tematycznych wydarzenia.

Film z uroczystego otwarcia XVII Dnia Ochrony Danych Osobowych, uroczystości wręczenia Ngród im. Michała Serzyckiego oraz sesji plenarnej: 


Film z sesji pt. "Wyzwania dla ochrony danych osobowych związane z rozwojem technologii":


Film z sesji pt. "Aktualne wyzwania związane z ochroną danych osobowych w sektorze publicznym":


Film z sesji pt. "Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie ochrony danych":


Film z sesji pt. "Gwarancje prawne ochrony danych osobowych - kwestie wybrane":


Film z sesji pt. "Aktualne wyzwania dla ochrony danych osobowych - perspektywa europejska i międzynarodowa":

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-02-06
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-02-06 12:02:02
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2023-02-07 16:07:00