photo
30.08.2023

1 września br. rozpoczynamy nabór do programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje Dane – Twoja Sprawa". Od 1 września do 30 listopada br. placówki oświatowe będą mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w XIV edycji tego programu. W tym roku szkolnym tematem przewodnim programu będzie ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych i nie tylko.

– Podstawowym celem Programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli, aby świadomie korzystali z praw gwarantowanych przez RODO, co jest istotne w dobie gwałtowanego rozwoju nowych technologii – powiedziała Anna Dudkowska, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji.

Infografika przedstawia hasło przewodnie XIV edycji programu edukacyjnego UODO Ochrona danych osobowych w midiach społeczenościowych i nie tylko oraz informację, że organizatorem jest UODO, patronem honorowych MEiN i RPD, a partnerem wspierającym OEZIIK

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnikom programu UODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia. Zaplanowano także wykłady online, podczas których eksperci UODO będą omawiali najbardziej interesujące, a jednocześnie sprawiające największe trudności interpretacyjne zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności z punktu widzenia działalności szkoły. Działania te będą stanowiły cenne źródło wiedzy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy podejmą się realizacji inicjatyw edukacyjnych.

– Inicjatywy podejmowane przez szkoły, służą społeczności szkolnej na wielu polach. Dzięki uczestnictwu w Programie dyrektorzy, nauczyciele poszerzają wiedzę o tym, jak poprawnie przetwarzać dane osobowe, skutecznie przeciwdziałać naruszeniom ochrony danych oraz lepiej identyfikować ryzyka związane z tymi zadaniami w placówce edukacyjnej, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Z kolei uczniom Program pomaga pozyskiwać wiedzę, a przez to również nabywać umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie nie tylko w społeczności szkolnej, ale także w środowisku lokalnym, a w przyszłości i zawodowym – wyjaśniła Anna Dudkowska.

Do uczestnictwa w programie w roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także placówki doskonalenia nauczycieli. Regulamin oraz szczegółowe informacje nt. zbliżającej się edycji programu są dostępne na stronie internetowej organu nadzorczego. Zgłoszenia do programu przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na dedykowanej platformie UODO (formularz będzie aktywny od 1 września).

Patroni honorowi programu:

 

Partnerem wspierającym program jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

 

Patroni medialni

 

Patronat medialny nad XIV edycją programu sprawują:

 

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-08-30
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2023-08-30 10:08:23
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2023-09-01 09:38:41

Materiały do pobrania

Pobierz plik XIV edycja programu "Twoje dane - Twoja sprawa" - harmonogram (740 KB PDF)
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-08-30 10:13:00
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2023-08-30 10:13:00