photo
29.12.2023

Warsztaty dla Koordynatorów Programu

18 grudnia 2023 roku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w ramach XIV edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, zorganizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Webinarium „Jak dobrze zaplanować działania w ramach Programu? Narzędzia coachingu do pracy z celami”, było zaproszeniem do wspólnego poszukiwania, tworzenia nowych rozwiązań i kreatywnego podejścia do realizacji Programu.

Podczas spotkania uczestnicy przygotowali szczegółowy  plan działania całorocznej pracy, a także poszerzyli perspektywę patrzenia na wiele spraw związanych z realizacją zadań zawodowych i pełnioną rolą Koordynatora Programu. Świadomość swoich kompetencji, wartości, mocnych stron czy koniecznych zasobów, a także dostrzeganie barier i możliwości ich pokonania ma duże znaczenie w skutecznej realizacji Programu. Wykorzystanie narzędzi coachingu i mocnych pytań, niewątpliwie pomogło sprecyzować najważniejsze cele, określić priorytety działań, poszerzyć samoświadomość uczestników warsztatów i określić wskaźniki sukcesu w procesie rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także dostarczenia inspiracji i pomysłów do działania - szczególnie dla tych, którzy realizują Program po raz pierwszy.

Dobrze zaplanowane działania, zaangażowanie i aktywna postawa liderów Programu przyczynia się do realizacji najbardziej zaskakujących i innowacyjnych pomysłów na edukację najmłodszych członków naszego społeczeństwa. Szkoły organizują zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i wydarzenia tematyczne. Co roku powstaje około 5000 wartościowych i użytecznych społecznie inicjatyw. Nagradzamy najlepsze, innowacyjne działania.

Cieszymy się, że podczas grudniowych warsztatów uczestnicy XIV edycji programu „Twoje dane  -Twoja sprawa” zaplanowali wiele działań z okazji 18. Dnia Ochrony Danych Osobowych, który obchodzony jest 28 stycznia. W tym szczególnym Dniu, o ochronie danych osobowych, będzie bardzo głośno!

Zachęcamy wszystkie szkoły do aktywnego podejmowania różnorodnych inicjatyw w celu podkreślenia istoty i wartości odpowiedniej ochrony danych w życiu każdego człowieka.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-12-29
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-12-29 09:12:49
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-12-29 10:09:05