photo
12.01.2024

Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych w szkołach

28 stycznia jest Dniem Ochrony Danych Osobowych (DODO), ustanowionym przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę Konwencji Rady Europy z 1981 roku, będącej najstarszym aktem prawnym regulującym sprawy związane z ochroną danych osobowych. Obchody tego święta mają na celu uwrażliwienie obywateli na potrzebę ochrony prywatności i danych osobowych w dobie tak dynamicznego rozwoju nowych technologii.

Szkoły i placówki oświatowe biorące udział w programie "Twoje dane – Twoja sprawa" podejmują, w ramach obchodów Dnia, liczne aktywności stanowiące doskonałą platformę do inicjowania szerokiej dyskusji na temat kluczowej roli ochrony prywatności w cyfrowym świecie.

Szkoła, jako instytucja pełniąca kluczową rolę w procesie edukacji, odgrywa istotną funkcję w kształtowaniu świadomości uczniów na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. W dobie ogromnych możliwości, jakie oferuje internet, kluczowe staje się przekazanie umiejętności korzystania z tych narzędzi w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, służący osobistemu rozwojowi, nauce i zabawie. Aktywny udział w programie "Twoje dane – Twoja sprawa" niesie za sobą duże pokłady wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych. Działania podejmowane w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych stanowią okazję do refleksji nad wyzwaniami, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny.

Urząd Ochrony Danych Osobowych pragnie serdecznie podziękować zaangażowanym dyrektorom, nauczycielom, rodzicom oraz samym uczniom za ich wkład w realizację celów Programu.

Państwa zaangażowanie stanowi cenny wkład w budowanie świadomego społeczeństwa cyfrowego.

Poniżej znajdą Państwo list Prezesa UODO Jana Nowaka, skierowany do uczestników tegorocznej edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” w związku z obchodami 18.Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2024-01-12
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-01-12 11:01:36
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-01-12 12:08:03

Materiały do pobrania

Pobierz plik List do uczestników programu TDTS z okazji obchodów 18. DODO [PDF, 222 KB]
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2024-01-12 13:18:24
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-01-12 13:18:24